Independent Living Institute www.independentliving.org

Taxi för alla | Framtidsvision | Pressarkiv | Taxi site översikt

Fakta om de olika projekten

Taxi för alla - förstudie (2000-2001) i regi av Independent Living Institute och pilotprojekt (2001-2002) där ett 50-tal färdtjänstbussberättigade kunde ringa till tre taxiväxlar och beställa sin resa i en taxibil i reguljär taxitrafik som kan ta alla kunder inklusive de som sitter kvar i sina rullstolar. Färdtjänst betalade resorna. Hämtning inom 45 minuter. Ingen samkörning om man valde en taxi av typ "familjebil". Omvägar och stopp under resans gång utan problem.

Rullstolstaxi - efterträdare till Taxi för alla - fullskaleförsöksprojekt (februari 03 - mars 04) där alla färdtjänstbussberättigade kan ringa samma tre växlar och beställa sin resa i en taxibil i reguljär taxitrafik som kan ta alla kunder inklusive de som sitter kvar i sina rullstolar. Landstingets färdtjänst betalar resorna. Hämtning inom 45 minuter. Ingen samkörning, om man väljer en taxi av typ "familjebil". Endast resa från en adress till en förbestämd slutadress. Information har ännu inte gått ut till brukarna.

Kundval - ett förslag av färdtjänstbussföretagen Samtrans och Taxi 020 samt DHR-Stockholmsavdelning där färdtjänstbussberättigade kan beställa färdtjänst-bussresor hos valfri färdtjänstbussleverantör.

Skillnaden mellan Taxi för alla-konceptet och kundvals-förslaget är att det senare avser färdtjänstbussresor och begränsar kundens val till färdtjänstbuss-leverantörer. Taxi för alla-konceptet innebär taxiresor i taxibilar med valfritt taxiföretag i reguljär taxitrafik.

Mobilitetsersättning - ett förslag från Independent Living Institute om en statlig kontantersättning som möjliggör individanpassade lösningar för olika sorters resor och där besluten fattas av brukaren själv. I linje med den egenmakt som personlig assistans-ersättningen, LASS innebär.