Independent Living Institute www.independentliving.org

Taxi för alla | Framtidsvision | Faktaruta | Pressarkiv | Taxi site översikt

Utvärdeingsseminarium Taxi för alla 19 mars 2003

Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm
Arrangör Independent Living Institute, www.independentliving.org

Här kan du lyssna på eller läsa hela seminariet.
Det finns också en sammanfattning här.

(Ljud filer i Real Audio format, kräver RealPlayer G2 eller senare.)

01. Öppnande Adolf Ratzka lyssna direkt (460 KB) download
02. Independent Living Institute Adolf Ratzka lyssna direkt (530 KB) download
03. Färdtjänstbuss-situationen ur brukarperspektiv Nisse Duwähl, ordf DHR,
Heléna Karnström, ordf STIL,
Riitta-Leena Karlsson,
Stockholms Funktionshinder-ombudsman
lyssna direkt (1.3 MB) download
04. Utländska exempel Adolf Ratzka lyssna direkt (270 KB) download
05. Syftet med projektet Adolf Ratzka lyssna direkt (56 KB) download
06. Förstudien Adolf Ratzka lyssna direkt (252 KB) download
07. Försöksprojektet Björn Nilsson Färdtjänstförvaltningen lyssna direkt (1.8 MB) download
08. Kvalitativ utvärdering Anders Ingelstam, Acumenta lyssna direkt (2.7 MB) download
09. Kvantitativ utvärdering docent dr Stefan de Vylder lyssna direkt (1.5 MB) download
10. Frågor från publiken till Stefan de Vylder   lyssna direkt (810 KB) download
11. Taxirörelsens syn på projektet Claes Löfvenberg, Taxi 020 lyssna direkt (450 KB) download
12. Taxirörelsens syn på projektet Frederick Schölander, Taxi Samtrans lyssna direkt (600 KB) download
13. Färdtjänstens syn Björn Nilsson, Färdtjänstförvaltningen lyssna direkt (820 KB) download
14. Frågor och kommentarer från publiken   lyssna direkt (2.9 MB) download
15. Statistik från en brukare Gary Horneus lyssna direkt (3.8 MB) download
16. Frågor från publiken   lyssna direkt (310 KB) download
17. Nuläget; Rullstolstaxi som efterträdare Björn Nilsson färdtjänstförvaltningen lyssna direkt (2.3 MB) download
18. Frågor från publiken till Björn Nilsson   lyssna direkt (6.3 MB) download
19. Närmaste framtid; upphandling i maj Johan Sjölander, ordf färdtjänstnämnden lyssna direkt (2.4 MB) download
20. Frågor och kommentarer från publiken   lyssna direkt (3.1 MB) download
21. Framtidsvision: statlig mobilitetsersättning Paneldebatt med
Lars Olsson, Riksförsäkringsverket,
Lars Lindberg, Socialdepartementet,
Nils Duwähl, DHR
lyssna direkt (2.9 MB) download