Spänningen stiger - vem har rätt angående priset för en rättvis taxiordning

Internet publication URL: www.independentliving.org/taxi/ratzka20030526.html (In Swedish.)

Taxi för alla | Faktaruta | Pressarkiv | Taxi site översikt

Inför upphandlingen av resetjänster inom färdtjänstbussområdet står nu återigen ord mot ord. Blir det dyrare eller billigare att låta användarna själva bestämma vem de vill åka med? Att livskvaliteten höjs och att rättviseaspekten talar för ett flexiblare system verkar alla överens om. Men när det gäller att bevisa vilken tes som håller ekonomiskt blir förvirringen total.

Om man jämför det ekonomiska utfallet som Färdtjänsten hänvisar till finner man några intressanta motsägelser. Adolf Ratzka ifrågasätter Färdtjänstens beslutsunderlag:

Docent Dr de Vylders kostnadsjämförelse mellan Taxi för alla och vanlig färdtjänstbuss:

TfA gernomsnitt: 24 kr/km
Färdtjänstbuss: 29 kr/km

Färdtjänstens siffror över de första 3 månaderna för rullstolstaxi visar

Rullstolstaxi: 26,40 kr/km
Färdtjänstbuss: 24,60 kr/km

Av de 10 770 resor som genomfördes under de första 3 månaderna med Rullstolstaxi har säkerligen Taxi 020 kört den största andelen. Deras siffror för perioden 1 feb 03 – 9 mars 03 visar en genomsnittskostnad på 25,40 kr per km (se statistik från Mackis Tiflidis, biträdande åkerichef på Taxi 020). Eftersom Taxi 020 har fått det bästa Rullstolstaxi-avtalet, kan genomsnittet för alla tre taxiväxlar inte ligga högre.

Vän av ordning frågar sig:

1) Hur kan Färdtjänstförvaltningen ha lyckats med att pressa priserna på färdtjänstbussresor med 15% - mitt under pågående avtalsperiod?

2) Varför påstår Färdtjänsten att Taxi 020:s kostnader för färdtjänstbuss har ökat med 14% (jämför Taxi 020:s egen statistik)

3) Hur kan priserna för Rullstolstaxi – i jämförelse med TfA - ha gått upp med 10% - när alla var medvetna om att TfA avtalet var ”sockrat” och när nu Rullstolstaxi-avtalets fasta priser gör att några åkare överväger att dra sig ur? Färdtjänstens siffror visar ju att det hade varit billigare för Färdtjänsten att fortsätta med TfA:s ”sockrade” avtal!

Det är något som inte stämmer här och det skulle vara djupt olyckligt att basera långtgående politiska beslut - och vår livskvalitet - på bristfällig statistik.

Adolf Ratzka
Independent Living Institute, 2003-05-26


...ska vi tro på det här...?

Färdtjänstens egen statistik enligt Björn Nilsson, Färdtjänstnämnden:

Rullstolstaxi Färdtjänstbuss
370 kr per resa 320 kr per resa
14 km reslängd i snitt 13 km reslängd i snitt

Förutsättningar Rullstolstaxi:
200 -250 resor/dygn med rullstolstaxi under de tre första månaderna
ca 20 – 40 bilar ute på gatan beroende på dags- och veckotid
1 feb – 29 april 2003 gjordes 10 770 resor

...eller det här...?

Rullstolstaxi statistik enligt Mackis Tiflidis, Taxi 020:

Rullstolstaxi med Taxi 020 Färdtjänstbuss
350 kr per resa 351 kr (ca 14% ökning från föregående år)
13,7 km reslängd i snitt 13 km reslängd i snitt

Förutsättningar Rullstolstaxi:
Totalt antal resor för perioden 1 feb – 9 mars 2003 = 1635 st
De flesta av våra kunder är ej samplanerade.
Det blir enklare ju större volym vi når.

Färdtjänsten visar att Färdtjänsten är billigast. Taxi 020 visar att båda alternativ kostar lika mycket. Vilket underlag fattar politikerna beslut utifrån?