Nyheter

News:

ILI Styrelseledamot Bente Skansgård har gått bort

Bente Skansgård, Oslo, min sedan lång tid tillbaka nära personliga vän och kollega i Independent Living-rörelsen och handikapprörelsen, avled den 14 november, 2013, efter en lång tids sjukdom. Bente kallas för "ULOBAs (Norges kooperativ för personlig assistans) mamma" och hade en avgörande roll i Norges funktionshinderpolitik genom att införa Independent Living och personlig assistans i landet och genom att starta stiftelsen "Stoppa diskrimineringen" för att främja och försvara de medborgerliga rättigheterna för personer med funktionshinder.

ILIs verksamhetsledare Adolf Ratzka fyller 70

Bedriften uppmärksammades framför allt i Tyskland. Se exempelvis Ottmar Miles-Paul i Kobinet-Nachrichten, den tyskspråkiga Independent Living-rörelsens nyhetsförmedling

Personlig Assistans tips tackar er som hittills bidragit med värdefulla tips

Vi tackar alla er som hittills bidragit med värdefulla tips till vår webbsida! Att vara personlig assistansanvändare är ovanligt och nyttan av att få en inblick i hur andra använder sin assistans är stor.

Projektet Assistanstips beviljat

Projektet Assistanstips beviljat av Allmänna Arvsfonden Assistanstips som ska drivas av Independent Living Institute går ut på att samla in, dokumentera (med text, bild, video eller ritningar) och sprida tips, knep och exempel på hur assistansberättigade och assistenter löser assistanssituationer.

HSO gör kraftfullt uttalande med sitt val av Ingrid Burman som ny ordförande

HSO, Handikappförbunden, valde den 13 maj den före detta riksdagskvinnan Ingrid Burman som ordförande. Organisationen består av 43 medlemsförbund som sammanlagt representerar en halv milljon medlemmar. Eftersom Ingrid Burman inte har ett funktionshinder kan man tolka HSO:s val att ingen bland HSO:s medlemmar med funktionshinder anses kapabel att vara HSO:s ordförande, att egen erfarenhet av funktionshinder räknas inte som merit. Återigen får vi stå ut med att andra för vår talan, att allmänheten får intrycket att personer med funktionshinder inte kan tala för sig själva.

Pages

Subscribe to RSS - Nyheter