Professor Gerard Quinn har utnämnts till FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

NYHET: Gerard Quinn utses till FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Vi på Independent Living Institute (ILI) är mycket glada över att få dela med oss ​​av nyheten om att professor Gerard Quinn idag har utnämnts till FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Här följer ett pressmeddelande från European Network on Independent Living, ENIL, översatt från engelska: 

ENIL välkomnar utnämningen av professor Gerard Quinn till FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

I Bryssel den 7 oktober 2020 - Det Europeiska Nätverket för Independent Living - ENIL välkomnar utnämningen av professor Gerard Quinn till FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Han efterträder Catalina Devandas.

ENIL:s nära samarbete med professor Quinn går tillbaka minst 15 år i tiden, till Irland och vi har haft möjlighet att stödja hans nominering till FN:s särskilda rapportör från början av processen.

Prof. Quinn har varit till särskilt stor hjälp i vår arbete för att EU-medel ska användas till rätten till independent living. Han har hjälpt oss att lyfta budskapet att användning av dessa medel för att stödja institutioner, stora som små, strider mot FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och EU-lag.

Därför var professor Quinns anförande under det estniska ordförandeskapets konferens om independent living 2017 av stor betydelse, liksom hans efterföljande tekniska råd till Europeiska kommissionen (inklusive hans juridiska anmärkning 2018), vars syfte var att stopp för investeringar av EU-medel i institutioner och för att säkerställa ett fullständigt genomförande av Funktionsrättskonventionen och EU-lagar. Tidigare i år ingrep professor Quinn i det första målet vid tribunalen i Luxemburg om användningen av EU-medel för segregering av personer med funktionsnedsättning i Bulgarien, som hade väckts gemensamt av ENIL, Validity Foundation och Center for Independent Living Sofia. Förra månaden fick vi möjlighet att höra från professor Quinn på vårt webbinarium om användningen av EU-medel för att bygga nya institutioner.

Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med professor Gerard Quinn i hans nya roll i syfte att främja rätten till independent living för alla personer med funktionsnedsättning i Europa och världen. Efter ett bra samarbete med Catalina Devandas och hennes arbete för att prioritera personer med funktionsnedsättningars egna erfarenheter hoppas vi kunna fokusera på frågor som avinstitutionalisering, tillgång (och nedskärningar) till personlig assistans, användning av EU-medel, barns rätt att växa upp i en familj och rätten för äldre personer med funktionsnedsättning att delta och inkluderas i samhället.

Vi önskar Prof. Quinn all lycka till i sitt nya mandat.

Läs vidare på Raoul Wallenberg Institutets hemsida