EU val 2019, Intervju med Maria Johansson på Liberalernas lista för Europaparlamentsvalet

På söndag är det val! Då ska vi svenskar till vallokaler för att lägga våra röster på den politiker eller parti som vi vill ska representera oss i Brussels. Vi, ILI *, STIL**GIL*** och DHR****, i Independent Living rörelsen och den Europeiska Nätverket för Independent Living (ENIL) –- vill försäkra oss att vi väljer de som kommer att bäst främja vår ideologi och se till att EU skattepengar används på rätt sätt.

Då har vi skickat en enkät till de första fem namn på valsedlar och kommer att få svar idag som vi kommer att dela med er under veckan. 

Under tiden har ILI intervjuat Maria Johansson som tidigare har varit förbundsordförande för DHR – en organisation som representerar människor med nedsatt rörelseförmåga och står på plats 23 hos Liberalerna inför EU Valet. DHR står för Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet. Maria Johansson har egen erfarenhet av ett normbrytande funktionalitet.

Maria Johansson
Maria Johansson står på Liberalernas lista för Europaparlamentsvalet

Maria står på Liberalernas lista för Europaparlamentsvalet och ville det eftersom hon tror på Liberalerna och viljan att samarbete inom EU. Hon själv tror på EU – man kan tro att det är enklare själv, går fortare på egen hand men hon vet att vi måste lösa saker ihop. Länder måste jobba för klimatet tillsammans och kämpa mot nationalistiska, fascistiska, populistiska rörelser, för demokrati. Samarbete och gemenskap gör att EU kan uppnå resultat.

Andra viktiga frågor för Maria är: flyktingfrågan, mänskliga rättigheter och framför allt EU som fredsprojekt.

Maria förstår hur viktigt det är att tillsammans arbeta för att säkerställa mänskliga rättigheter och frågor gällande oss med normbrytande funktionalitet.

– Det är viktigt med ett helhetsgrepp, både för att bevara framgångar, motverka det som går bakåt och för att fortsätta jobba för förstärkning av rättighetsperspektivet. Aborträtten är hotad, hatbrott ökar och exempelvis varken personer med funktionsnedsättning eller HBTQ-personer har lika rättigheter och möjligheter som andra. Det behövs ett intersektionellt synsätt. Vi är alla olika och ingen grupp är homogen. Samtidigt finns det strukturer som bidrar till diskriminering och utestängning, strukturer som fungerar liknande oavsett diskrimineringsgrund. Maria vill se en gemensam och solidarisk kamp för mänskliga rättigheter. 

– Vi måste driva på och stärka EUs arbete för mänskliga rättigheter, i detta arbete måste också villkoren för personer med normbrytande funktionalitet synliggöras och vara en självklar del.

– Press måste sättas på att istället för att bygga nya institutioner stänga de som finns och ge människor möjlighet till delaktighet och självständighet i ett eget hem och med personlig assistans. EU-medel ska inte kunna användas till att stänga in människor, till att beröva någons rörelsefrihet eller beröva barn rätten att växa upp med sin familj. Den fria rörligheten ska gälla alla. Man ska kunna studera i olika länder och exempelvis ha med sig sin personliga assistans. Tåg till Europa ska vara tillgängliga för alla.

– Tillgänglighet i övrig är viktigt och arbete för en mer omfattande tillgänglighetslag än den som precis klubbats måste komma igång! Det finns dessutom ett förslag till ett antidiskrimineringsdirektiv, som är blockerat sedan 2008, denna låsning måste hävas. 

Maria minns en resa till Berlin i början av 90-talet. Hon har två starka minnen. Det av Östberlin och den dramatisk skillnaden jämfört med Västberlin.

– Vi ska inte bygga murar, vare sig mellan människor, mellan länder eller inom länder!

Maria åkte vid detta tillfälle vanlig buss första gången i sitt liv, i Västberlin.

– Det var en upplevelse! Sverige hade haft lag om tillgänglig kollektivtrafik sedan 1979 men det var inte förrän 2003 med EUs bussdirektiv det började hända saker i Sverige.

– Vi behöver EU i vår kamp! avslutar Maria, Liberalerna.

*ILI – Independent Living Institute – är en ideell tankesmedja och projektplattform inom medborgarrättsrörelsen Independent Living av och för personer med normbrytande funktionalitet. Våra grundläggande principer är självbestämmande, självrespekt och empowerment (bemäktigande och bemyndigande).

** STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige – är en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet (funktionsnedsättning). Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och drev från 1987 personlig assistans i kooperativ form i ett pilotprojekt med Stockholm Stad. Vårt sätt att bedriva personlig assistans blev sedermera förebild till lagstiftningen.

*** GIL - Göteborgskooperativet för Independent Living. GIL är en ekonomisk förening som med ideella värden samordnar personlig assistans sedan 1989. GIL har inget vinstintresse. GIL är en organisation som menar att personer med funktionsnedsättning ska kunna välja sitt liv och ha samma möjligheter som alla andra att skapa sin individuella framtid - genom en personligt utformad assistans.

***DHR - Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet. DHR är en organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga. DHR står för Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet. Vårt mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället. Vår vision är ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en tillgång. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten som rör människor med nedsatt rörelseförmåga kan vi förändra samhället. Vi kallar det rättighetspolitik.