Nytt Projekt: "Artikel 19 som verktyg" med projektstart 1 april 2019

Arvsfonden har beviljat knappt 6,8 miljoner kr till stiftelsen Independent Living Institute för att i samarbete med Raoul Wallenberginstitutet genomföra det treåriga projektet Artikel 19 som verktyg.

Artikel 19 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning handlar om rätten att leva självständigt och delta i samhället. Artikeln ger personer med funktionsnedsättning rätt att välja var och med vem man vill leva på samma villkor som andra. Artikel 19 ger även rätt till samhällsservice och personlig assistans. Människor med funktionsnedsättning ska ha tillgång till samma tjänster som allmänheten när det gäller t ex utbildning, arbete, sociala medier, sport, museer, bibliotek och religion. En generell tillgänglighet (universell utformning) ska gälla transport, information, boenden, arbete osv. Stöd ska vara individuellt anpassat och utgöra verktyg för valfrihet och självbestämmande. Läs mer på lagen som verktygs hemsida..