Independent Living Institutes (ILI) november-aktiviteter

Välkommen till ILIs aktiviteter under november - ordnade inom projekten Disabled Refugees Welcome och Lagen som verktyg, samt föreningen Med lagen som verktyg.

 • den 7 november - Med Lagan som verktyg - medlemsmöte
 • den 15 november - MR Dagarna med Disabled Refugees Welcome
 • den 22 november - Diskriminering i arbetslivet - Med Lagen som Verktyg
 • den 29 november - Temadag om Stockholm Stads tillgänglighetsprogram
 • den 29 november - Personal assistance in Germany and Sweden in the context of the UN CRPD

Onsdag 7 november

Kl 16-18: Medlemsmöte om rättsaktioner för tillgänglig kollektivtrafik

Föreningen Med lagen som verktyg i samverkan med svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen diskuterar utifrån konkreta och uppmärksammade rättsfall strategiska rättsliga åtgärder mot diskriminering inom kollektivtrafiken. DHR drev Lars-Görans diskrimineringsfall mot Region Gävleborg och vann i Gävle tingsrätt. Han berättar om processen, drivkrafterna och vad domen har för betydelse för kollektivtrafiken i Sverige. Nyligen stämde föreningen i Sofia Thoresdotters fall om kollektivtrafiken i Region Örebro. Sofia Thoresdotter berättar om fallet och Stellan Gärde redogör för argumentationen i stämningsansökan och vad som händer härnäst.

Medverkande:

 • Lars-Göran Wadén
 • Sofia Thoresdotter
 • Stellan Gärde

Plats: Klara Södra kyrkogata 1, vån 8 hos KFO (strax intill Centralen)

Anmälan: mail till maria@lagensomverktyg.se  senast 1 november.

Medlemsavgift: Välkommen som medlem för 250kr till bg 631-5725 eller Swish 123 063 01 94. Ange adressuppgifter!

Mer information:Lagen som verktyg

Torsdag 15 november

Kl 14.30 -15: Disabled Refugees Welcome på MR-dagarna

Miniseminarium om resultaten från första året med Independent Living Institutes projekt Disabled Refugees Welcome. Detta arvsfondsprojekt har som målgrupp nyanlända personer med normbrytande funktionalitet och arbetar för att uppnå ett samhälle med lika möjligheter till ett självständigt liv för alla oavsett funktionsförmåga eller antal år i Sverige.

Medverkande föreläsare:

 • Jamie Bolling, projektledare
 • Julius Ntobuah, fältarbetare
 • Sooz Romero, metodutvecklare

Plats: Lilla scen, Stockholmsmässan, Mässvägen 1 125 80 Älvsjö

Anmälan: Biljetter bokas påMR-dagarna

Mer information:Disabled Refugees Welcome

Torsdag 22 november

Kl 13-16: Diskriminering i arbetslivet – vad gör facket?

ILI:s projekt Lagen som verktyg håller den 22 november ett seminarium om diskriminering i arbetslivet med fokus på fackförbundens roll för att motverka diskriminering. Hur klarar facket sin lagstadgade uppgift? Får de som utsätts rätt stöd när det gäller bristande tillgänglighet och diskriminering som har samband med funktionsnedsättning? Hur fungerar rättskedjan och tillgången till rättvisa? Hur arbetar fack och arbetsgivare med arbetsmiljö och aktiva åtgärder?

Medverkande är bland annat:

 • Kerstin Burman, jurist, Unionen

 • Bengt Eriksson, IF Metall

 • Stellan Gärde, jurist, f d LO-TCO Rättsskydd

 • Isabella Hagnell, jurist och vik generalsekreterare på Sveriges dövas riksförbund

 • Mikael Hansson, universitetslektor i arbetsrätt och medförfattare till boken Arbetsrätt.

 • Daniel Hjalmarsson, Akademikerförbundet SSR

Plats: “Konferensen” på IOGT-NTO-gården på Klara Södra Kyrkogata 20.

Lunch: Lättare lunch från 12.30 (meddela ev allergi mm)

Anmälan: mail till emil@lagensomverktyg.se senast 19 november.

Mer information:Lagen som verktyg

Torsdag 29 november

kl 9-11: Temadag om Stockholms stads program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018 – 2023

DRW och BOSSE kunskapscenter bjuder in till en dag för att höra om Stockholms stads program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Funktionshinderombudsman i Stockholms stad Pia Enhage presenterar det senaste programmet som Stockholms kommunfullmäktige tog i maj 2018. Programmet bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Agenda 2030, Europakonventionen, den nationella funktionshinderspolitiken och svensk lagstiftning samt stadens vision och funktionshinderspolitiska mål.

Plats: BOSSE, Döbelnsgatan 59, 113 52 Stockholm

Anmälan och frågor:  jamie@independentliving.orgsenast 20 november

Mer information:Disabled refugees welcome

3 to 5 PM: Personal Assistance in Germany and Sweden in the Context of the CRPD - A Comparison

Selina Griesser presents (in English) her Master's thesis which analyzes how the personal assistance systems in Germany and Sweden comply with the CRPD. Article 19 of the UN convention on the rights of persons with disability (CRPD) states the right to personal assistance as a tool for independent living. General Comment Number 5 on Article 19 of the CRPD criticizes the inadequacy of the implementation of this right and gives clear criteria which define the term personal assistance.

Place: Independent Living Institute, Storforsplan 36 10th floor, Farsta

Registration:  selina@independentliving.org latest 15th of November

(Sign language interpreter is to be booked by the user)