Den 5 maj 2017 anordnar ENIL "Saker jag kan göra tack vare Independent Living"

Den 5 maj 2017 anordnar det Europeiska Nätverket för Independent Living, ENIL, arrangemang på temat "Saker jag kan göra tack vare Independent Living". Det är den fjärde European Day for Independent Living som firas runtom i över 20 europeiska länder av Independentliving-organisationer och ENIL medlemmar. Även i Sverige kommer rörelsen delta i ENILs kampanj.

Det händer i Sverige den 5 maj:

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige håller en konferens på Kulturhuset i Stockholm med ett kunskapsseminarium om senaste kunskapen och forskningen om personlig assistans och de olika tolkningar som präglar debatten idag.  Seminariets titel är: Frihet, fusk och fakta.

 På NNDR: s Nordiska Nätverket för Handikappforsknings konferens i Örebro håller Jamie Bolling, executive director för ENIL, föredraget: Rätten till personlig assistans och dess bärkraft i Europeiska unionen, publicerad i franska Revue - Vie Sociale.

Independent Living Institute i Farsta och ENIL publicerar på ENILs hemsida www.enil.eu ett uttalande - Personligt assistans hotas i Europa: Sverige.

ENIL med allierade uppmanar den Europeiska kommissionen och Europaparlamentet att se till att alla medlemsstater, inklusive Sverige, följer FN: s CRPD (FN konventionen om rättigheter av personer med funktionsnedsättningar) och granskar alla åtgärder som begränsar tillgången till personligt assistans. Uttalandet stöds och undertecknas av:

    • Jamie Bolling - Verkställande direktör för ENIL - European Network on Independent Living
    • Kenneth Westberg - projektledare för Assistanskoll med Independent Living Institute i Stockholm
    • Pelle Kölhed – Vice Ordförande, Handikappförbunden
    • Thomas Hammarberg - Hon. Stol, Mental Disability Advocacy Center; Tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter

 Konferenser, paneldiskussioner, fototävlingar, demonstrationer och uppträdanden kommer att göra den fjärde European Day for Independent Living minnesvärd i hela Europa. The hashtag # ILDay17 används för att dela foton och videoklipp.

 Målet med dagen är att öka medvetenheten om Independent Living, att kunna leva ett vanligt liv. Många av oss bor fortfarande på institutioner eller nekas tjänster som möjliggör ett liv med fullt deltagande i samhället. Följ ENIL-kampanjen och dess aktiviteter på www.enil.eu .