Nyheter

News:

Föreningen Med lagen som verktyg

För att stärka juridikens ställning bildades 2015 föreningen Med lagen som verktyg. Samma år infördes bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i diskrimineringslagstiftningen. För att lagstiftningen ska få effekt krävs rättsfall som visar hur lagen ska tolkas och användas. För det krävs att lagen används av individer och därför behövs föreningen.

Adolf Ratzka talade på en konferens i Aten den 13 mars

På en konferens i Aten den 13 mars som bl a regeringspartiet SYRIZA ordnade talade Adolf Ratzka om vad Independent Living och personlig assistans betyder för personer med funktionshinder och landets ekonomi.

Hämta Zero Project rapporten 2015 (PDF)

Zero Project undersöker den nuvarande läget av genomförandet av FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar ( CRPD ) , i år med fokus på independent living  och politiskt deltagande . Uppgifter om 150 länder har samlats in  tillsammans med 50 innovativa metoder och strategier som kan anses som globala förebilder.

Hämta Zero Project rapporten 2015 (PDF)

Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet gäller från och med den 1 januari 2015.

2014-03-03
Efter många år av diskussioner presenterade idag regeringen en lagrådsremiss som innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen (2008:568).

Inbjudan till seminarium 23 maj 2014 - Funktionshinderdiskriminering i Europa

Funktionshinderdiskriminering i Europa – möjligheter och svårigheter att kräva sin rätt i domstol Arrangör: Independent Living Institute inom projektet Med lagen som verktyg Tid: Fredag 23 maj 2014 kl 15:30 – 17:30 Plats: Diskrimineringsombudsmannen, Torsgatan 11, bottenvåningen, Stockholm Språk:Engelska utan tolkning (observera!) Personer med funktionshinder diskrimineras och hindras från att tillvarata möjligheter som andra tar för givna. Sedan ett antal år finns det en rad nationella och övernationella dokument som exempelvis FNs funktionshinderkonvention som fastslår våra rättigheter. Men har dessa styrdokument gjort det lättare för personer med funktionsnedsättningar och deras organisationer och civilsamhället att översätta lagstadgade rättigheter till verklighet? Anmälningar senast 15 maj till: Linda Robertsson, Independent Living Institute linda.robertsson@independentliving.org

Rättighetslagstiftning om tillgänglighet - kommer du och jag se någon skillnad?

Efter ett kvartssekel fick vi äntligen ett lagförslag som klassar brist på tillgänglighet som olaglig diskriminering - i viss mån. Det vore lätt att avfärda lagförslaget med att den enda genomgripande förändring som det åstadkommer är att ersätta ”funktionshinder” med ”funktionsnedsättning”. Förslaget avser enbart företag med 10 eller fler anställda – alltså 3,6% av alla företag.

Bristande tillgänglighet blir diskriminering

Efter många år av diskussioner presenterade idag regeringen en lagrådsremiss som innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen (2008:568).

ILI Styrelseledamot Bente Skansgård har gått bort

Bente Skansgård, Oslo, min sedan lång tid tillbaka nära personliga vän och kollega i Independent Living-rörelsen och handikapprörelsen, avled den 14 november, 2013, efter en lång tids sjukdom. Bente kallas för "ULOBAs (Norges kooperativ för personlig assistans) mamma" och hade en avgörande roll i Norges funktionshinderpolitik genom att införa Independent Living och personlig assistans i landet och genom att starta stiftelsen "Stoppa diskrimineringen" för att främja och försvara de medborgerliga rättigheterna för personer med funktionshinder.

ILIs verksamhetsledare Adolf Ratzka fyller 70

Bedriften uppmärksammades framför allt i Tyskland. Se exempelvis Ottmar Miles-Paul i Kobinet-Nachrichten, den tyskspråkiga Independent Living-rörelsens nyhetsförmedling

Personlig Assistans tips tackar er som hittills bidragit med värdefulla tips

Vi tackar alla er som hittills bidragit med värdefulla tips till vår webbsida! Att vara personlig assistansanvändare är ovanligt och nyttan av att få en inblick i hur andra använder sin assistans är stor.

Pages

Subscribe to RSS - Nyheter