Independent Living Institute söker en administratör för ett treårigt projekt – Disabled Refugees Welcome.

Arbete med nyanlända med funktionsnedsättningar

Independent Living Institute söker en administratör för ett treårigt projekt – Disabled Refugees Welcome. Vi söker en deltidsarbetande person med funktionsnedsättningar och egen erfarenhet av att komma till Sverige som flykting eller invandrare.

 

Start: efter överenskommelse
Tjänstens omfattning: på en 25% tjänst
Arbetsplats: vårt kontor i Farsta Centrum

Sökande ska

  • själv vara flykting / invandrare med en funktionsnedsättning
  • och ha goda kunskaper om det svenska sociala systemet särskilt för nyanlända
  • och ha goda kunskaper om administration, finans och lönehantering
  • samt ha goda svenska språkkunskaper

Tjänsten innebär att

  • ansvara för projektets personaladministration, inkl. lönehantering
  • ansvara för projektets logistik och övrig administration
  • bidra till projektets ekonomiska redovisning, budgetering/budgetuppföljning och narrativa rapportering (tillsammans med projektledare och kanslichef)

Hur söker man

Skicka CV och motivationsbrev till jamie.bolling@independentliving.org med referenser innan den 25 juni  2017 ( ändrat från 15 maj)

Om Independent Living Institute

Independent Living Institute (ILI) är en privat stiftelse som arbetar för att främja möjligheterna för människor med funktionsnedsättning till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, konsultinsatser och utvecklingsprojekt. Institutet arbetar tillsammans med andra organisationer som stöder dessa mål på lokal, nationell och internationell nivå, inklusive självhjälpsgrupper i u-länder. Mer på vår hemsida

Om Disabled Refugee Welcome

Projektet Disabled Refugee Welcome kommer att bemöta utanförskap i Sverige och har som syfte att förbättra samordningen och mottagandet av asylsökande med funktionsnedsättning.

Med stöd från Arvsfonden ska projektet utveckla, testa och sprida en metod i bred samverkan med myndigheter, frivilligorganisationer och individer som arbetar med asylsökande. Projektet vill dokumentera behoven hos asylsökande med funktionsnedsättningar och utveckla aktiviteter och metoder för ett bättre mottagande.