Independent Living Institute www.independentliving.org

Framtidsvision | Faktaruta | Pressarkiv | Taxi site översikt

Taxi för alla
- rätten att bli behandlad som kund

2003-05-28: Spänningen stiger –
vem har rätt angående priset för en rättvis taxiordning?

Inför upphandlingen av resetjänster inom färdtjänstbussområdet står nu återigen ord mot ord. Blir det dyrare eller billigare att låta användarna själva bestämma vem de vill åka med? Att livskvaliteten höjs och att rättviseaspekten talar för ett flexiblare system verkar alla överens om. Men när det gäller att bevisa vilken tes som håller ekonomiskt blir förvirringen total.

Om man jämför det ekonomiska utfallet som Färdtjänsten hänvisar till finner man några intressanta motsägelser. Adolf Ratzka ifrågasätter Färdtjänstens beslutsunderlag...

Bild på Adolf Ratzka, när han är på väg att köra in i en taxibil.

Vad kan jag göra? | Sammanställning av argument

Tanken bakom Taxi för alla är att allmänna färdmedel - inklusive taxi - ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder. Istället för att vara hänvisad endast till färdtjänstbuss ska man kunna ringa direkt till taxi och bli hämtad inom 45 minuter av en taxibil som går i reguljär taxitrafik och som kan ta alla kunder inklusive de som sitter kvar i sina rullstolar. Läs mer om projektet och den mediala uppmärksamhet det fått.

I många städer utomlands går rullstolsanpassade taxibilar i reguljär taxitrafik, men i Sverige måste människor med funktionshinder beställa sina resor långt i förväg och kan inte själva bestämma sina exakta res- och ankomsttider - med samkörning finns risken för omvägar och förseningar när bussen tar med andra resenärer på vägen. Läs mer om hur det fungerar i t ex England.

Utöver flexibiliteten, självbestämmandet och förbättringen i livskvalitet som användarna vittnar om innebär Taxi för alla -lösningen att brukaren bemöts som kund i stället för ett kolli. Med färdtjänstbuss som enda färdmedelsalternativ skulle inte många klara ett vanligt liv med arbete, familj och fritid. Lyssna på hur projektdeltagarna upplevde projektet eller läs deras åsikter.

Med projektet Taxi för alla uppnås flexibilitet och självbestämmande i vardagen som de flesta människor tar för givet. Färdtjänstnämnden lutar trots succén som pilotprojektet inneburit åt att inte ta med Taxi för alla -konceptet i sin upphandling. Läs gärna projektets utvärdering ekonomiskt och kvalitativt (dvs ur brukarperspektiv).

Vad händer nu? Är beslutsfattarna beredda att låta människor med funktionshinder fatta egna beslut och ta ansvar för sitt eget liv? Tyck till! Det handlar om vår framtid! Läs vad du kan göra nedan.

Med Institutets projekt vill vi visa att kontantstöd istället för natura-tjänster främjar vårt självbestämmande. Vi visade vägen från vanmakt i hemtjänsten till egenmakt med den statliga personliga assistansersättningen (LASS). Med projektet Taxi för alla tar vi ytterligare ett steg mot självbestämmande och lika villkor. Läs vår framtidsvision om mobilitetsersättning.

Vad kan jag göra?

Du kan göra din röst hörd genom att uppvakta ledamöterna i färdtjänstnämnden och kräva att rullstolstaxi som är den nuvarande fortsättningen på Taxi för alla-projektet ska vara med i upphandlingen nu i maj. Skriv med enkla raka ord varför du behöver den flexibilitet som ett komplement till färdtjänsen innebär. Om du behöver hjälp med argument, läs vår sammanställning på varför rullstolstaxi ska finnas kvar och byggas ut. Du hittar alla adresser du behöver på landstingets hemsida.

Det gör naturligtvis mer intryck om du tar dig mödan att skicka ett brev med vanlig post eller – helst – ringer politikerna.

Om du är medlem i någon organisation kan du kräva att de reagerar och agerar i denna viktiga fråga.

Sammanställning av argument

För första gången kan människor, som hittills varit helt beroende av färdtjänstbussar, åka taxi med all den kundkänsla, rörlighet och spontaneitet det innebär. Lösningen har funnits i en mängd länder under decennier. När Sverige haft en särlösning och segregerat och stigmatiserat människor, har det funnits integrerade lösningar utomlands. (T ex 100% av taxibeståndet i London är anpassad för kunder som sitter i sina rullstolar.)

För första gången kan utländska besökare, som inte kan sitta i en vanlig taxi, resa till Stockholm, hämtas från Arlanda eller färjan och röra sig fritt i stan. Det gäller även folk från andra landsdelar som nu inte längre behöver beställa riksfärdtjänst 2 veckor i förväg. (För 3 år sedan kom en finsk kvinna med färjan till Värtahamnen och fick sitta hela dagen på båten eftersom hon som utsocknes inte kunde få färdtjänst för att komma in i stan.)

Därmed närmar sig Stockholm den standard som tillgängliga städer världen över etablerat för länge sedan.

Med taxi kan man uppnå den kontroll över sin vardag och den rörlighet som ofta behövs för att kunna arbeta i en ansvarsfull position. Därmed skapas en viktig förutsättning till rörlighet i arbetslivet för människor med omfattande funktionshinder.

Ett tilltagande antal äldre människor – ofta med god ekonomi – ägnar sig åt turism. Denna personkrets kräver bl a bekvämlighet och fysisk tillgänglighet av sina resmål. Genom projektet har Stockholm fått något förbättrade förutsättningar till att attrahera gruppen.

”Från patient till medborgare” var titeln på regeringens handikappolitiska handlingsplan 2001. Taxi för alla utgör en viktig led i denna process, eftersom den innebär bemötande som kund, valfrihet och egenmakt i vardagen som de flesta medborgare tar för givet.

Taxi för alla innebär en marknadslösning istället för färdtjänstens centralstyrd planekonomisk lösning och har så bättre förutsättning till ökad effektivitet och kvalitet. Därmed är Taxi för alla en del av den tradition som socialminister Gustav Möller (s) på 40-talet påbörjade genom att ersätta naturatjänster med kontantstöd. Hans argument var att medborgarna var kapabla att själva avgöra sitt eget bästa. På det sätt fortsätter Taxi för alla med samma koncept som Assistansreformen där assistansbrukarna själv avgör vilka som ska assistera dem.