Rätten att leva och att vara annorlunda

Swedish
Disabled Peoples International Europe,.  2000.  Rätten att leva och att vara annorlunda.

Disabled Peoples' International Europe
11 Belgrave Road, London SW1V 1RB, UK
Tel: +44 207 834 0477 Fax: +44 207 821 9539
E-Mail: dpieurope@compuserve.com

In English

 

Den 12-13 februari 2000 träffades 130 handikappade människor och föräldrar, ombud från DPI organisationer från tjugosju länder i Europa, Afrika, Australien och Nordamerika i Solihull i England för att diskutera bioetik och mänskliga rättigheter. Det var det första evenemanget av detta slag och med stolthet vill vi tillkännagiva följande:

 

Facilitated Sexual Expression in the Independent Living Movement in Ireland

English
Bonnie, Selina.  2002.  Facilitated Sexual Expression in the Independent Living Movement in Ireland.

 

by Selina Bonnie
The Department of Sociology and Social Policy
The University of Leeds
August 2002

Submitted for the Degree of Masters of Arts in Disability Studies

Abstract

Are disabled people sexual beings? Should PAs assist their leaders to engage in sexual activity? What are the legal and ethical implications of facilitated sexual expression in the leader/PA relationship?

This paper explores facilitated sexual expression in the Irish Independent Living Movement. The work of respected academics such as Colin Barnes, Jenny Morris, Mike Oliver and Tom Shakespeare, is used to set the experience of disabled people in Ireland, into the context of the wider international disabled peoples movement.

Independent Living, Politics and Implications

English
Barnes, Colin.  2003.  Independent Living, Politics and Implications.

Contents

Introduction

Conventional Thinking on Disability and the Challenge from Disabled People and their Organisations

Independent Living in the 21st Century

Conclusion

References

Introduction

Rehabilitation for Disabled People: a ‘sick’ joke?

English
Barnes, Colin.  2003.  Rehabilitation for Disabled People: a ‘sick’ joke?

Colin Barnes (Centre for Disability Studies, University of Leeds, England).

(Penultimate draft of an article submitted for publication in a special issue of the ‘Scandinavian Journal of Research’, Volume 5. 2003).

Korea: Disabled Hope for Infrastructure for Support

English
Ji-young, Kwon.  2005.  Korea: Disabled Hope for Infrastructure for Support.

 

Source: The Korea Herald, 2005-05-19

Although the government estimates there are 1.6 million disabled people inKorea and civil activist groups say there are 4.5 million, "Where arethey?" is a question which many ask.

It reflects the isolation in which the disabled live. Despite the apparentinvisibility of the disabled population, however, what is currently going onbehind the scenes is a volatile and compelling movement for a new law to protectdisabled rights.

15 års erfarenhet med personlig assistans och några erfarenheter med peer counselling

Swedish
Elmén, Bengt.  1987.  15 års erfarenhet med personlig assistans och några erfarenheter med peer counselling. Stiletten, nr. 2, 1987.

Anförande vid stiftelsen solstickans pilotseminar om "meningsfull fritid för gravt handikappade ungdomar," ABF-huset, Stockholm den 26 januari 1987. Från "Stiletten" nr. 2, 1987.

Min första personliga assistant fick jag i samband med att jag skolintegrerades i mellanstadiet. Det innebar för mig att jag först då kunde börja bestämma över mitt eget liv, i varje fall under skoldagen. Dittills hade jag varit beroende av olika institutionella lösningar i form av specialklasser m m vilka för mig inneburit att andra hela tiden hade bestämt vad jag skulle få hjälp med och därmed också hur mitt liv skulle inrättas. Med en personlig assistant kunde jag däremot själv bestämma hur mitt liv skulle gestaltas.

Pages

Subscribe to Independent Living Institute RSS