The Rough Guide to Managing Personal Assistants

English
Vasey, Sean.  2000.  The Rough Guide to Managing Personal Assistants.
"Having PAs enabled me to find out who I am and now enables me to be who I am." If you are a disabled person and about to start receiving a Direct Payment to employ your own personal assistants (PAs), this book aims to give you a flavour of what it is like; the joys and the challenges. This book covers recruitment, managing, using PAs in social situations and at work, and dealing with problems. Put together by Sian Vasey with cartoons by David Shenton.

A Healthy Dissension

English
Stone, Karen.  2000.  A Healthy Dissension.

 

by Karen Stone

På svenska

 

photo of K. Stone

Born and raised in San Francisco, Karen Stone, now 53, studied photography, and later obtained a B.A. in Communications from Antioch College. She then worked as a professional photographer for over twelve years in California. Later, upon entering the marketing field, Ms. Stone made use of her photography, writing, and business skills. After relocating to Albuquerque, New Mexico (USA), she worked in marketing architectural/engineering services until slowed down by Multiple Sclerosis.

 

Pressmeddelande 2001-09-17, Taxi för alla - rärlighet åt personer med omfattande funktionshinder

Swedish
Dr. Adolf Ratzka.  2001.  Pressmeddelande 2001-09-17, Taxi för alla - rärlighet åt personer med omfattande funktionshinder.

Taxi för alla | Framtidsvision | Faktaruta | Pressarkiv | Taxi site översikt

Människor, som sitter kvar i sina rullstolar under resan, har varit helt beroende av färdtjänstbussar för sina förflyttningar. Fr o m idag kan ett hundratal stockholmsbor med tillstånd för färdtjänstbuss, som deltar i projektet "Taxi för alla", ringa till tre taxiväxlar och begära en rullstolanpassad taxibil. Därmed förväntas resenärernas rörlighet och valfrihet öka kraftigt i jämförelsen med dagens färdtjänstbussar.

Rullstolstaxi – bättre och billigare

Swedish
de Vylder, Stefan.  2003.  Rullstolstaxi – bättre och billigare.

 

Det finns mycket som talar för att en övergång från Färdtjänstbuss till Rullstolstaxi skulle

  • föra över administrationskostnader och kostnader för trafikplanering, beställningscentral m.m. från landstinget/skattebetalarna till åkarna;
  • spara pengar åt landstinget, alternativt möjliggöra flera resor till oförändrade kostnader;
  • effektivisera utnyttjandet av såväl fordon som chaufförer;
  • medföra förbättrad service, minskad väntetid och höjd livskvalitet för brukarna.

Den kalkyl som ligger till grund för min uppfattning att Rullstolstaxi är ett kostnadseffektivt, dvs billigare, alternativ till Färdtjänstbuss är baserad på ett ofullständigt dataunderlag, och bör därför tolkas med viss reservation.

Taxi för alla-projektets utvärdering - ekonomisk sammanfattning

de Vylder, Stefan.  2003.  Taxi för alla-projektets utvärdering - ekonomisk sammanfattning.
Swedish

 

docent dr Stefan de Vylder, 2003-03

Hela rapporten: PDFPDF, (72 KB), Word format (115 KB)


Projektets målsättning var förbättrad rörlighet och tillgänglighet, och därmed livskvalitet, för funktionshindrade med behov av specialfordon. Vår slutsats är att pilotverksamheten Taxi för Alla (TFA) på ett positivt sätt bidragit till att uppnå detta syfte. De som har ingått i pilotgruppen har ökat sitt resande under försöksperioden – dock ej med lika mycket som man kanske hade haft anledning att förvänta sig.

The Right to Live and be Different

English
Disabled Peoples' International (DPI) Europe.  2000.  The Right to Live and be Different.

Disabled Peoples' International Europe
11 Belgrave Road, London SW1V 1RB, UK
Tel: +44 207 834 0477 Fax: +44 207 821 9539
E-Mail: dpieurope@compuserve.com

 

På svenska

On 12/13 February 2000, 130 disabled people and parents, delegates from DPI organisations in twenty-seven countries in Europe, African, Australia and North America, met in Solihull, UK to discuss bioethics and human rights. This was the first occasion of its kind and it is with pride that we make the following declaration.

First and foremost we demand:

Nothing about us without us

Rätten att leva och att vara annorlunda

Swedish
Disabled Peoples International Europe,.  2000.  Rätten att leva och att vara annorlunda.

Disabled Peoples' International Europe
11 Belgrave Road, London SW1V 1RB, UK
Tel: +44 207 834 0477 Fax: +44 207 821 9539
E-Mail: dpieurope@compuserve.com

In English

 

Den 12-13 februari 2000 träffades 130 handikappade människor och föräldrar, ombud från DPI organisationer från tjugosju länder i Europa, Afrika, Australien och Nordamerika i Solihull i England för att diskutera bioetik och mänskliga rättigheter. Det var det första evenemanget av detta slag och med stolthet vill vi tillkännagiva följande:

 

Pages

Subscribe to Independent Living Institute RSS