Bristande tillgänglighet blir diskriminering

Efter många år av diskussioner presenterade idag regeringen en lagrådsremiss som innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen (2008:568).

Buddhism and responses to disability, mental disorders and deafness in Asia - A bibliography of historical and modern texts with introduction and partial annotation, and some echoes in western countries

Miles, M.  2013.  Buddhism and responses to disability, mental disorders and deafness in Asia - A bibliography of historical and modern texts with introduction and partial annotation, and some echoes in western countries.
English

PDF, 856 KB.

An HTML version is also at: http://cirrie.buffalo.edu/bibliography/buddhism/index.php.

[This annotated bibliography of 220 items suggests the range and major themes of how Buddhism and people influenced by Buddhism have responded to disability in Asia through two millennia, with cultural background. Titles of the materials may be skimmed through in an hour, or the titles and annotations read in a day. The works listed might take half a year to find and read.]

M. Miles (compiler and annotator)
West Midlands, UK. November 2013

ILI Board Member Bente Skansgård has left us

Bente Skansgård, Oslo, my long-time close personal friend and associate in the Independent Living and Disability Rights Movement, passed away on November 14, 2013 after a long illness.  Bente, known as “ULOBA’s (the Norwegian personal assistance user cooperative) mother”, had a decisive role in Norway’s disability politics by introducing Independent Living and personal assistance to the country and by starting the foundation "Stopp diskrimineringen" to promote and defend the civil rights of persons with disabilities.  Bente served as chairperson for

ILI Styrelseledamot Bente Skansgård har gått bort

Bente Skansgård, Oslo, min sedan lång tid tillbaka nära personliga vän och kollega i Independent Living-rörelsen och handikapprörelsen, avled den 14 november, 2013, efter en lång tids sjukdom. Bente kallas för "ULOBAs (Norges kooperativ för personlig assistans) mamma" och hade en avgörande roll i Norges funktionshinderpolitik genom att införa Independent Living och personlig assistans i landet och genom att starta stiftelsen "Stoppa diskrimineringen" för att främja och försvara de medborgerliga rättigheterna för personer med funktionshinder.

ILIs verksamhetsledare Adolf Ratzka fyller 70

Bedriften uppmärksammades framför allt i Tyskland. Se exempelvis Ottmar Miles-Paul i Kobinet-Nachrichten, den tyskspråkiga Independent Living-rörelsens nyhetsförmedling

Personlig Assistans tips tackar er som hittills bidragit med värdefulla tips

Vi tackar alla er som hittills bidragit med värdefulla tips till vår webbsida! Att vara personlig assistansanvändare är ovanligt och nyttan av att få en inblick i hur andra använder sin assistans är stor.

Personal Assistance - a revolution for people with disabilities - Keynote

English
Westerberg, Bengt.  2013.  Personal Assistance - a revolution for people with disabilities - Keynote.
of the Liberal Party (Folkpartiet), describes the Swedish Act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments (LSS), puts it in context with other Swedish legislation, and reflects on its societal costs and benefits. The reform utilizes direct payments for freedom of choice, self-determination and personal responsibility and, in this way, differs from traditional Swedish welfare politics where state agencies typically combine the functions of needs assessment, financing, quality control and service provision. Mr Westerberg, who credits the Swedish Independent Living movement for introducing the concept of direct payments for personal assistance to Sweden, succeeded in getting the legislation approved by Parliament during the country's deep economic crisis at the beginning of the 1990's. In Sweden, his personal pride in the legislation he authored is well-known.

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2012

Independent Living Institute.  2013.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2012.
Swedish

Nya projekt

 Ansökan för det treåriga projektet Assistanstips lämnades in till Arvsfonden i april och godkändes för finansiering i oktober. Projektet påbörjas i januari 2013. Medsökande är assistansbrukarkooperativet STIL, Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) samt KFO, den största arbetsgivarföreningen på området.

File attachments: 

Independent Living Institute Annual Report 2012

Independent Living Institute.  2013.  Independent Living Institute Annual Report 2012.
English

New projects 

The application for project Assistanstips was submitted to the Swedish Inheritance Fund (Allmänna Arvsfonden) in April and approved for support in September. Work began in January 2013. Our partners in the application are STIL, Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) and KFO, the industry’s largest employer association.

File attachments: 

Pages

Subscribe to Independent Living Institute RSS