Informationsträff den 2 mars Lagen som verktyg

Alla intresserade är välkomna till informationsträff med Lagen som verktyg den 2 mars kl 15-17 i våra lokaler på Storforsplan 36 (plan 10, dörr STIL) i Farsta. Det blir en genomgång av vad som kommer att hända under projektår 2.

Vad betyder diskriminering?

Vad är egentligen diskriminering? På projektsidan lagensomverktyg.se finns nu en snabbintroduktion.

Kungliga slottet i Gamla stan i Stockholm

Swedish
Erdtman, Emil.  2016.  Kungliga slottet i Gamla stan i Stockholm.

Nyligen inföll Sveriges nationaldag och många besökte det Kungliga slottet i Gamla stan i Stockholm, kanske vår allra främsta nationalklenod. Men är alla välkomna?

Förutom svenska medborgare fylls slottet dagligen av tusentals turister som här får en bild av Sverige och då även hur pass tillgängliga landets byggnader är. Kanske får utländska gäster själva uppleva att de inte kan ta sig fram på slottet. För hur tillgängligt är egentligen Kungliga slottet?

Diskriminerar Kungliga slottet människor med funktionsnedsättningar?

Kungliga slottet i Stockholm brister i tillgänglighet trots lagstiftning som klassar brist på tillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättningar

Den nya föreningen Med lagen som verktyg planerar en stämningsansökan mot Kungliga slottet.

Internationella ledarhundsdagen

Idag på den internationella ledarhundsdagen är det premiär för fyra kortfilmer om diskrimineringen av ledarhundsförare i Sverige. Filmerna finns att se på Youtube och ska fungera informativt och opinionsbildande. Vi får se hur svårt det kan vara att fullt ut använda ledarhund i Sverige, men också hur det ser ut i våra grannländer där synskadade som använder ledarhund har diskrimineringsskydd.

Independent Living Institute Annual Report 2015

Independent Living Institute.  2016.  Independent Living Institute Annual Report 2015.
English

ANNUAL REPORT 2015

The Independent Living Institute (ILI) promotes opportunities for people with disabilities for more personal and political power, self-determination, full participation and equality through information, education, advocacy and projects.

Projects

Personal Assistance Tips

The three-year project, with financial support from the Inheritance Fund (Arvsfonden), started in January 2013 and ended in December 2015, yet its activities will continue and develop further.

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2015

Independent Living Institute.  2016.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2015.
Swedish

Independent Living Institute  Årsberättelse 2015

Independent Living Institute (ILI) arbetar för att främja möjligheterna för människor med funktionsnedsättning till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, opinionsbildning och projektverksamhet.

Projektverksamhet

Assistanstips

Det treåriga projektet Assistanstips, med finansiellt stöd från Allmänna Arvsfonden, påbörjades i januari 2013 och avslutades i december 2015. Verksamheten stannar inte av i och med att projektet formellt är avslutat med Arvsfonden, utan kommer att fortsätta och utvecklas vidare.

Adolf D. Ratzka, PhD, Interviews and Profiles

English
Dr. Adolf Ratzka.  2009.  Adolf D. Ratzka, PhD, Interviews and Profiles.

Photo of Adolf Ratzka

Curriculum Vitae

Interviews and Profiles

2009  Interview with Adolf Ratzka during ENIL's Strasbourg Freedom Drive by Dr. Paul Durke

Adolf Ratzka reflects on the slow progress disabled people have been making during the last decades, the strong powers behind institutionalization, and describes how the Swedish Independent Living Movement introduced direct payments for personal assistance.

Accessible cities consist of barrier-free housing

English
Dr. Adolf Ratzka.  2015.  Accessible cities consist of barrier-free housing.

 

EUROCITIES conference ‘CITIES for ACCESSIBILITY, JOBS and INCLUSION’ Lisbon, June 18 - 19 2015
Dr Adolf Ratzka, Independent Living Institute, Sweden

 

Germany, Corina Zolle - "A lot of people are afraid to leave their protected environments in institutions"

English
Westberg, Kenneth.  2016.  Germany, Corina Zolle - "A lot of people are afraid to leave their protected environments in institutions".

In Germany people must pay for personal assistance themselves, until their income and assets are almost exhausted, unless they have insurance cover.  “You can have a maximum of 2600 Euros in assets and retain from your income each month 800 Euros plus enough money to pay your rent.” says Corina Zolle, who has employed her own personal assistants for 20 years. “Compared with Germany, Sweden is a paradise.” She adds.

Pages

Subscribe to Independent Living Institute RSS