Gemensamt ILI och UNHCR initiativ för att öka egenmakt för flyktingar med funktionshinder i Sverige

ili logo      UNHCR logo

I oktober och december 2021 kommer Independent Living Institute (ILI) att genomföra en serie workshops som stöds av UNHCR:s representation för Norden och Baltikum. Dessa workshops är för att öka egenmakt för flyktingar med funktionshinder i deras mottagande land - Sverige. De ämnen som ska beröras är:

  • Disabled Women Refugees – Proud Mothers
  • Självbestämmande och fullt deltagande av funktionshindrade flyktingar enligt CRPD
  • Svenska civilsamhället och funktionshindrade flyktingar
  • Covid och funktionshindrade flyktingar

Deltagarna kommer bland annat från DRW - Disabled Refugees Welcome projektet - som slutade i december 2020 men fortsätter genom ILI. Grupperna kommer att begränsas till 10 personer med tanke på Covid och kommer att äga rum på ILIs kontor i Farsta (Storforsplan 36, 10:e våningen). Språket kommer att vara engelska med översättning till svenska.

Datum för workshops:

  • 26 oktober, Workshop 1 - Disabled Women Refugees – Proud Mothers
  • 27 oktober, Workshop 2 - Självbestämmande och fullt deltagande för funktionshindrade flyktingar enligt CRPD
  • 15 november, Workshop 3 - Kultur och begreppet funktionshinder
  • 19 november, Workshop 4 - Svenska funktionshinderrörelsen och varför vi behöver varandra

Om du vill delta, vänligen kontakta Jamie.bolling@independentliving.org. Vi återkommer och berättar om du kan delta eller om evenemanget redan är fullt.