Den sorgliga nyheten om förlusten av en våra mest betydelsefulla medkämpar Kapka Panayotova

Independent Living Institute är ledsen att meddela den sorgliga nyheten om förlusten av en av våra mest betydelsefulla medkämpar i vår rörelse – Kapka Panayotova från Sofia, Bulgarien. Hon är som min syster, tillsammans har vi delat gemensamma projekt och kampen för Independent Living sedan 1998. Vi har delat engagemanget, frustrationer och roliga stunder som drivit oss att fortsätta kämpa för jämlikhet tillsammans. Det är en sorglig och grym verklighet hur liv och död, glädje och sorg, går hand i hand, säger Jamie Bolling. Jag kommer att sakna Kapka och hennes styrkor, som har gett oss alla kraft och stöd i vårt arbete.  

Kapka Panayotova Kapka Panayotova and Jamie Bolling Kapka Panayotova and Jamie Bolling

Kapka lämnade oss plötsligt igår, den 14 oktober.   

Kapka förde med sig Independent Living till Sofia och byggde upp rörelsen i Bulgarien, från några få personer i början till många som tillsammans tryckte på för en utveckling med Independent Living i Bulgarien och även i hela Europa och världen. Tillsammans med Kapka har många projekt som främjar rättigheter för personer med funktionsnedsättning genomförts. Mycket har uppnåtts och blivit bättre men det har också funnits bakslag.

Vibeke Melroy Melström uttryckte hur väldigt konstigt och sorgligt det är att Kapka har lämnat oss. Det känns på många sätt overkligt. Kapka var alltid en av de riktigt starka, kraftfulla och radikala personerna som verkligen gjorde skillnad, hon gav aldrig upp!!

Hon var en av de mest hängivna aktivisterna som jag någonsin har mött! Det här är en enorm förlust i kampen för jämlikhet!

Jamie Bolling
Verksamhetsledare - Independent Living Institute

Kapka Panayotova

Adolf Ratzka:
Kapkas alltför tidiga och oväntade bortgång är en enorm förlust för ILI och hela Independent Living rörelsen, inte bara i Bulgarien och de närliggande länderna utan i hela Europa.

Hon hade den ideologi som jag gillar allra mest: Vad behöver göras för att förbättra självbestämmandet i det dagliga livet? Vi går för det! Genom hennes smarta, jordnära och resultatinriktade angreppssätt lyckades hon uppnå många förändringar i Bulgarien. Hon startade och drev Center for Independent Living i Sofia, i det post-kommunistiska Bulgarien. Därifrån utvecklades arbetet över hela Balkan och Turkiet, såväl som över hela Europa genom uppdragen i ENILs och ILIs styrelser. Vi behöver fler av hennes sort. Med henne har vi förlorat en stor förebild, en orädd och viljestark kämpe och en klok analytiker-strateg. Med henne har vi också förlorat en god vän.

Adolf Ratzka, Medgrundare till ENIL och Independent Living Institute, 2021-10-15