Library

Found 14 results
Filters: Author is Ratzka Adolf; Dr.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
Dr., Ratzka Adolf;.  2022.  Lasst nicht andere darüber entscheiden, ob euer Leben lebenswert ist!.
Dr., Ratzka Adolf;.  2015.  "Låt hjälpmedelsanvändare själva avgöra sitt eget bästa".
Sjukvård. Många köper sina hjälpmedel själva utanför landstingens system. Har man råd får man större utbud, bättre kvalitet och bemötande. Genom att skapa en ny modell för detta, hämtad från assistansersättningen skulle hjälpmedelsanvändarna få större självbestämmande och högre livskvalitet, oavsett storlek på plånboken.
Dr., Ratzka Adolf;.  2022.  Låt livshjälp gå före dödshjälp.
S
Dr., Ratzka Adolf;.  2013.  Selbstbestimmung und Atemhilfen Adolf Ratzka Münchner ausserklinischer Intensiv Kongress 8-9 November 2013.
Dr., Ratzka Adolf;.  2017.  Self-determination for Persons with Extensive Disabilities through Direct Payments for Personal Assistance.
Originally written in English, translated into French and published as " L’autodétermination des personnes très dépendantes grâce au choix politique d’attribuer les financements de l’assistance personnelle directement aux personnes concernées" in Vie Sociale 2017/1 (n° 17) Vivre chez soi soutenu par des aides humaines See the French article here: http://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2017-1-page-119.html