Library

Found 7 results
Filters: First Letter Of Title is J  [Clear All Filters]
2004
Berg, Susanne, Neveling Sybille.  2004.  "Jag var väldigt röd och aktiv på den tiden" - ett radioprogram om det vänsterradikala sextiotalet och gruppen Anti-Handikapp.
Under det röda sextiotalet ifrågasattes samhällets uppbyggnad, orättvisor diskuterades i vänsterbelysning och en våg av aktiviteter intog det offentliga rummet. Personer med funktionshinder blev också radikala. I Lund bildades aktionsgruppen Anti-Handikapp. Påverkan skedde ofta genom musik, teater, debatter. Musiken i det här programmet har vi fått från Teuta Sederstedt. Den kommer från en Demo-kassett med Rullbandet. Lyssna-MP3 (32:22 minuter, 30,4 MB), lyssna-RealAudio, download-RealAudio (15,5 MB). Programmet i text. Deltagare: Teuta Sederstedt, Ulla Brandén, Vilhelm Ekensteen och Adolf Ratzka. Intervjuer och research: Sybille Neveling och Susanne Berg. Musiken spelades av Rullbandet. Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/radikalitet-antihandikapp1960-1970.mp3, www.independentliving.org/radio/radikalitet-antihandikapp1960-1970.ram, www.independentliving.org/radio/radikalitet-antihandikapp1960-1970.rm och www.independentliving.org/radio/radikalitet-antihandikapp1960-1970.html.
1998
Enns, Henry.  1998.  Journey to the Middle East.
This account describes the organizational efforts of disabled people encountered by Henry Enns, Executive Director of Disabled Peoples’ International and Marion Stroud, a member of the International Committee on the Mennonite Central Committee (MCC), during their visit to five countries in the Middle East. Their mission was to explore ways that MCC could support the grassroots development of disabled people in these countries. Internet publication URL: www.independentliving.org/enns1998middle_east
1993
Campos, Art.  1993.  John Hessler, Pioneer in Independence for Disabled People, Dies.
John Hessler revolutionized the US's attitudes toward disabled people - first by entering the University of California, Berkeley, and later by helping create the Center for Independent Living. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/campos93.html.