Annual reports

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2012

Independent Living Institute.  2013.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2012.
Swedish

Nya projekt

 Ansökan för det treåriga projektet Assistanstips lämnades in till Arvsfonden i april och godkändes för finansiering i oktober. Projektet påbörjas i januari 2013. Medsökande är assistansbrukarkooperativet STIL, Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) samt KFO, den största arbetsgivarföreningen på området.

File attachments: 

Independent Living Institute Annual Report 2012

Independent Living Institute.  2013.  Independent Living Institute Annual Report 2012.
English

New projects 

The application for project Assistanstips was submitted to the Swedish Inheritance Fund (Allmänna Arvsfonden) in April and approved for support in September. Work began in January 2013. Our partners in the application are STIL, Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) and KFO, the industry’s largest employer association.

File attachments: 

Independent Living Institute Annual Report 2011

Independent Living Institute.  2013.  Independent Living Institute Annual Report 2011.
English

Ongoing activities

After project Assistanskoll’s (approximately “control over your assistance”) financial support by the Swedish Inheritance Fund Commission (Allmänna Arvsfonden) came to an end in June 2010 the service has continued to increase its content and exposure. Assistanskoll offers  information, facts and figures, analysis and advice to personal assistance users, their families and assistants in choosing a service provider and updating the public about the fast changes in personal assistance legislation, legal praxis and market development. Assistanskoll also supports municipal case workers in informing and advising personal assistance users and their families.

File attachments: 

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2010

Independent Living Institute.  2011.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2010.
Swedish

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2010 

 Pågående projekt

Assistanskoll. Projektperioden och därmed Allmänna Arvsfondens finansiella stöd avslutades i juni 2010 men Assistanskoll fortsatte med att utöka tjänstens innehåll och exponering.

Pages

Subscribe to RSS - Annual reports