Annual reports

Independent Living Institute Annual Report 2017

Independent Living Institute.  2018.  Independent Living Institute Annual Report 2017.
English

Annual Report 2017

Independent Living Institute (ILI) works to promote opportunities for disabled people to more personal and political power, self-determination, full participation and equality through information, education, impact work and project activities.

During 2017 ILI worked through several projects to reach its goals and visions described in this document. All the projects have their own webpage, facebook page and disseminate newsletters.

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2017

Independent Living Institute.  2018.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2017.
Swedish

ÅRSBERÄTTELSE 2017

 

Independent Living Institute (ILI) arbetar för att främja möjligheterna för människor med funktionsnedsättning till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, opinionsbildning och projektverksamhet. Under 2017 verkade ILI via flera projekt för att uppnå sina mål och visioner som beskrivs i detta dokument. Projekten har alla sin webbsida, facebook page och ger ut nyhetsbrev.

File attachments: 

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2016

Independent Living Institute.  2017.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2016.
Swedish

ÅRSBERÄTTELSE 2016

Independent Living Institute (ILI) arbetar för att främja möjligheterna för människor med funktionsnedsättning till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, opinionsbildning och projektverksamhet.

Independent Living Institute Annual Report 2016

Independent Living Institute.  2017.  Independent Living Institute Annual Report 2016.
English

ANNUAL REPORT 2016

Independent Living Institute (ILI) works to promote opportunities for disabled people to more personal and political power, self-determination, full participation and equality through information, education, impact work and project activities.

File attachments: 

Independent Living Institute Annual Report 2015

Independent Living Institute.  2016.  Independent Living Institute Annual Report 2015.
English

ANNUAL REPORT 2015

The Independent Living Institute (ILI) promotes opportunities for people with disabilities for more personal and political power, self-determination, full participation and equality through information, education, advocacy and projects.

Projects

Personal Assistance Tips

The three-year project, with financial support from the Inheritance Fund (Arvsfonden), started in January 2013 and ended in December 2015, yet its activities will continue and develop further.

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2015

Independent Living Institute.  2016.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2015.
Swedish

Independent Living Institute  Årsberättelse 2015

Independent Living Institute (ILI) arbetar för att främja möjligheterna för människor med funktionsnedsättning till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, opinionsbildning och projektverksamhet.

Projektverksamhet

Assistanstips

Det treåriga projektet Assistanstips, med finansiellt stöd från Allmänna Arvsfonden, påbörjades i januari 2013 och avslutades i december 2015. Verksamheten stannar inte av i och med att projektet formellt är avslutat med Arvsfonden, utan kommer att fortsätta och utvecklas vidare.

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2014

Independent Living Institute.  2015.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2014.
Swedish

Independent Living Institute  Årsberättelse 2014

Independent Living Institute (ILI) arbetar för att främja möjligheterna för människor med funktionshinder till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, opinionsbildning och projektverksamhet.

Projektverksamhet

File attachments: 

Independent Living Institute Annual Report 2014

Independent Living Institute.  2015.  Independent Living Institute Annual Report 2014.
English

 Independent Living Institute   Annual Report 2014          

 The Independent Living Institute (ILI) promotes opportunities for people with disabilities to more personal and political power, self-determination, full participation and equality through information, education, advocacy and project activities.

File attachments: 

Independent Living Institute Annual Report 2013

Independent Living Institute.  2014.  Independent Living Institute Annual Report 2013.
English

Projects

Assistanstips (Personal Assistance Tips - new project)

The three-year project Assistanstips, with financial support from the Swedish Inheritance Fund (Allmänna Arvsfonden) began in January 2013. Co-applicants were STIL (Stiftarna av Independent Living i Sverige), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) and KFO, the largest employers' association in this field.

File attachments: 

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2013

Independent Living Institute.  2014.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2013.
Swedish

Projektverksamhet

Assistanstips

Det treåriga projektet Assistanstips, med finansiellt stöd från Allmänna Arvsfonden, påbörjades i januari 2013. Medsökande är Stiftarna av Independent Living i Sverige (STIL), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) och KFO, den största arbetsgivarföreningen på området.

File attachments: 

Pages

Subscribe to RSS - Annual reports