Personal Assistance in Sweden

Personal assistance in Sweden is the subject to constant reform and adjustment

Stiletten Samlingen 1986 – 2010

Dr. Adolf Ratzka.  2021.  Stiletten Samlingen 1986 – 2010.
Swedish

Stiletten var STIL-kooperativets organ som gavs ut i pappersform fram till 2011.

1986 kom dåvarande verksamhetsledaren Bengt Elmén på idéen att samla våra utskick till medlemmarna och allmänheten i ett nyhetsbrev med detta namn. Stilettens uppgift var då att hålla medlemmarna informerade om förhandlingarna mellan STIL, facket, KFO och kommunerna, att utveckla och sprida värderingarna bakom konceptet “personlig assistans” och att påverka socialpolitiken i riktning mot mer självbestämmande för personer med funktionsnedsättningar. Samlingen ger därmed värdefulla inblickar om drivkrafterna bakom vår medborgarrättsrörelse.

Adolf Ratzka i januari 2021

Personal Assistance for Disabled People in Germany and Sweden in the Context of the Independent Living Philosophy and the UN Convention on the Rights of People with Disabilities

Griesser, Selina.  2018.  Personal Assistance for Disabled People in Germany and Sweden in the Context of the Independent Living Philosophy and the UN Convention on the Rights of People with Disabilities.
English

Interviews with Personal Assistance Users and Independent Living Activists

Master’s Thesis

Abstract 

Article 19 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disability (CRPD) states the right for disabled people to live independently and to be included in the community. The article includes the right to personal assistance as a tool for independent living. General Comment Number 5 on Article 19 of the CRPD criticizes the inadequacy of the implementation of this right and gives clear criteria, which define the term personal as-sistance. These criteria have to be fulfilled in order to call a service personal assistance.

Understanding Independent Living in Sweden: An Overview

Janhager, Alexander Caputo.  2019.  Understanding Independent Living in Sweden: An Overview.
English

In our project Article 19 as a tool, we welcomed Alex Caputo Janhager as an intern. As a part of his internship and introduction to Sweden, he wrote a paper on the Independent living Institute and its activities, the Swedish political system and Sweden’s relation to international human rights norms. The paper is available at the end of this post.

Self-determination through Direct Payments and Personal Assistance cooperatives

Dr. Adolf Ratzka.  2015.  Self-determination through Direct Payments and Personal Assistance cooperatives.
English
In his keynote address Adolf Ratzka delineates the origins of STIL, the Stockholm Cooperative for Independent Living owned and mainly run by Personal Assistance user themselves providing services to its members. Personal Assistance is here depicted as an example of demand-driven as opposed to supply-driven services which, according to the text's analysis, would explain the differences between these services in terms of quality and cost efficiency.

Nej till åldersbegränsningen av mänskliga rättigheter! Ja till personlig assistans efter behov inte ålder!

Dr. Adolf Ratzka.  2014.  Nej till åldersbegränsningen av mänskliga rättigheter! Ja till personlig assistans efter behov inte ålder!. Socialvetenskaplig tidskrift. 21(3-4):7.
Swedish
Dagens åldersdiskriminering i personlig assistans är ohållbar i längden. Det är bara en tidsfråga tills Sverige dras inför Europadomstolen för detta. Är det inte hög tid för regeringen att tillsätta en utredning som räknar fram assistansersättningens verkliga nettokostnader för samhället med hänsyn till samtliga omfördelningseffekter? Med resultatet som underlag, kan man sedan föreslå ett regelverk för samfinansiering mellan stat, landsting, kommun och hushåll som möjliggör en assistansersättning efter behov, oavsett ålder, diagnos och minimibehov som hjälper oss att leva och åldras med självbestämmande och värdighet.

Interview with Adolf Ratzka by Christa Hofmann in "Leben ohne Barrieren"

Interview with Adolf Ratzka by Christa Hofmann talking about personal assistance in Sweden. Part of the program "Leben ohne Barrieren" shown on tv.orf.at/weltjournal 2014-12-02. Austrian TV. 

The interview is in german and there are no subtitles.

"Låt hjälpmedelsanvändare själva avgöra sitt eget bästa"

Dr., Ratzka Adolf;.  2015.  "Låt hjälpmedelsanvändare själva avgöra sitt eget bästa".
Swedish

Sjukvård. Många köper sina hjälpmedel själva utanför landstingens system. Har man råd får man större utbud, bättre kvalitet och bemötande. Genom att skapa en ny modell för detta, hämtad från assistansersättningen skulle hjälpmedelsanvändarna få större självbestämmande och högre livskvalitet, oavsett storlek på plånboken.

Publicerad: 11 februari 2015 i dagenssamhalle.se

Remissvar på betänkandet Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Dr., Ratzka Adolf;.  2014.  Remissvar på betänkandet Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9).
Swedish

Independent Living Institute är remissinstans till betänkandet (SOU:2014:9).

I utredningen föreslås att nuvarande timschablon för ersättningen för personlig assistans görs om till en grundschablon per timme med i huvudsak samma innehåll som idag men med kraftigt reducerat belopp. Grundschablonen föreslås också täcka kostnader vid ordinarie assistents sjukfrånvaro som hittills bekostades av kommunerna. Utredningen föreslår också en tilläggsschablon som ska kunna beviljas assistansberättigade som har särskilt stort behov av assistans på nätter och helger och som inte fyllt 65 år.

"Personligt om assistans" intervju med Adolf Ratzka av Peter Anderson-Pope för Rekryteringsgruppens tidskrift Kick höst 2013

Anderson-Pope, Peter.  2013.  "Personligt om assistans" intervju med Adolf Ratzka av Peter Anderson-Pope för Rekryteringsgruppens tidskrift Kick höst 2013.
Swedish
Under sin snart tjugoåriga historia har assistansreformen lyckats bli såväl älskad som verktyg för befrielse och avskydd som ett verktyg för brottslig verksamhet. -Men i sin helhet är assistansreformen en succé, säger Adolf Ratzka som visade vägen med ett pilotprojekt på nittonhundraåttiotalet som så småningom ledde fram till reformen. -Det som inte är bra med den är småsaker i sammanhanget.

Working hours for personal assistants in Sweden

Independent Living Institute.  2012.  Working hours for personal assistants in Sweden.
English
Summary of legislation and debate about working hours for personal assistants in Sweden as of February 2011. Issues related to working hours for personal assistants have been discussed from a variety of perspectives at Assistanskoll. One such issue involves the EU directive 2003/88/EC “concerning certain aspects of the organisation of working time”, which was adopted in the Swedish Working Hours Act in 2007. The new rules significantly impacted personal assistance services, raising several concerns; for example, the directive would limit the ability of personal assistance users to travel due to the higher requirements for daily rest forcing travellers to have three assistants instead of two, which would make the trip more expensive.

Pages

Subscribe to RSS - Personal Assistance in Sweden