Personlig Assistans – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen 2016

Bengt Westerberg diskutera nio olika frågor med utgångspunkt i direktiven till LSS-utredningen:

  • Är kostnadsutvecklingen för LSS och assistansersättningen ohållbar?
  • Får för många assistansanvändare för många timmar?
  • Kan kommunernas LSS-insatser bli mer ändamålsenliga?
  • Vem ska bedöma träffsäkerheten?
  • Måste anhöriga ta större ansvar?
  • Ska personkretsindelningen ändras?
  • Ska huvudmannaskapet för assistansen ändras?
  • Är privata assistansanordnare ett problem?
  • Hur ska fusket stoppas?

LSS-utredningen tillsattes först sommaren 2016 med uppdrag att vara klar i oktober 2018.

File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon Personlig-assistans-rapport-2017.pdf911.06 KB