Independent Living Institute söker fältarbetare för ett treårigt projekt – Disabled Refugees Welcome

Independent Living Institute söker fältarbetare för ett treårigt projekt – Disabled Refugees Welcome. Vi söker två till tre deltidsarbetande personer med funktionsnedsättningar och egen erfarenhet av att komma till Sverige som flykting eller invandrare.

Start: efter överenskommelse
Tjänsternas omfattning:  fältarbetarna delar på EN 100% tjänst
Arbetsplats: med vårt kontor i Farsta Centrum som bas

Sökande ska

  • själva vara flykting / invandrare med en funktionsnedsättning
  • och ha goda kunskaper om det svenska sociala systemet särskilt för nyanlända
  • samt ha goda svenska språkkunskaper

Tjänsten innebär att

  • informera asylsökande och andra nyanlända med funktionsnedsättningar om var de kan få hjälp med sina behov
  • kartlägga asylsökandes behov
  • samarbeta med myndigheter och privata aktörer som arbetar för nyanlända människor
  • ordna gruppaktiviteter för asylsökande och andra nyanlända med funktionsnedsättningar

Hur söker man

Skickar CV och motivationsbrev till jamie.bolling@independentliving.org med referenser innan den 25 juni  2017 ( ändrat från 15 maj)

Om Independent Living Institute

Independent Living Institute (ILI) är en privat stiftelse som arbetar för att främja möjligheterna för människor med funktionsnedsättning till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, konsultinsatser och utvecklingsprojekt. Institutet arbetar tillsammans med andra organisationer som stöder dessa mål på lokal, nationell och internationell nivå, inklusive självhjälpsgrupper i u-länder. Mer på vår hemsida

Om Disabled Refugee Welcome

Projektet Disabled Refugee Welcome kommer att bemöta utanförskap i Sverige och har som syfte att förbättra samordningen och mottagandet av asylsökande med funktionsnedsättning.

Med stöd från Arvsfonden ska projektet utveckla, testa och sprida en metod i bred samverkan med myndigheter, frivilligorganisationer och individer som arbetar med asylsökande. Projektet vill dokumentera behoven hos asylsökande med funktionsnedsättningar och utveckla aktiviteter och metoder för ett bättre mottagande.