Independent Living Institute söker kommunikatör/journalist

Independent Living Institute söker kommunikatör/journalist för sitt nya projekt Med lagen som verktyg

Sista ansökningsdag är den 7 mars 2016

Kommunikatör/journalist (ca 80%)

  • svarar för nyhetsbrevet med intervjuer och artiklar samt pressmeddelanden
  •  skriver artiklar om verksamheten för bransch- och medlemstidskrifter
  • bygger upp och sköter projektets hemsida (i samarbete med programmerare)
  • tar fram guider och studiematerial och bistår i utbildningsverksamheten
  • bygger upp online referensbibliotek och faktabas med lagstiftning och rättsfall
  • dokumenterar projektet

 

Funktionen kräver en erfaren journalist med goda kunskaper i funktionshinderfrågor och juridik, breda kontakter och hög produktivitet. Tjänsten kräver även goda kunskaper i engelska. Vi söker en person som är självgående och samtidigt flexibel och med god samarbetsförmåga då verksamheten bedrivs i en mindre projektgrupp. Egen erfarenhet av funktionsnedsättning är en tungt vägande merit.

 

 Projektet Med lagen som verktyg

Projektets syfte är att förbättra funktionsnedsatta människors möjligheter att delta i samhället på lika villkor genom att den svenska diskrimineringslagen, andra svenska lagar och styrdokument, såväl som FN-konventionen (UNCRPD) och internationella lagar och styrdokument efterföljs. För att främja gruppens rättigheter vill vi bidra till att öka och sprida medvetenhet och juridisk kompetens hos funktionshinderrörelsen, juristkåren och allmänheten.

 Anställningsvillkor

Tjänsterna är projektanställningar med start den 1 maj 2016. Projektet bedrivs under en 3-årsperiod med finansiering av Allmänna Arvsfonden som beviljas för 1 år i taget.

Ansök så här

Skicka din ansökan och CV till linda@independentliving.org. Ange tydligt vilken av tjänsterna du söker. Sista ansökningsdag är den 7 mars. Ansökningar kommer att behandlas löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. För information v g se projektbeskrivningen för Med lagen som verktyg eller hör av dig tilladolf.ratzka@independentliving.org