Utdrag ur: Att skydda medborgerliga rättigheter: en steg-för-steg handledning i hur man kan vidta åtgärder

Swedish
Disability Rights Education Defense Fund.  1992.  Utdrag ur: Att skydda medborgerliga rättigheter: en steg-för-steg handledning i hur man kan vidta åtgärder.

In English

 

Detta är handboken du alltid har velat rådfråga. Titta på innehållet för att reta din aptit:

 • Penninginsamling
 • Att arrangera ett evenemang
 • Att skriva ett uppslag
 • Att prata med långivare och donatorer
 • Media/PR
 • Pressmeddelande
 • Brev till redaktören
 • Att lyckas med att få TV att komma till ditt evenemang
 • Att lyckas få en intervju i media
 • Att värva röster hos politiker
 • Samhällsorganisation
 • Att starta en liten grupp
 • Att skapa koalitioner
 • Att undervisa samhället och mycket mer

 

Media PR

Excerpts from Preserving disability civil rights: a step-by-step guide to taking action

English
Disability Rights Education Defense Fund.  1992.  Excerpts from Preserving disability civil rights: a step-by-step guide to taking action.

På svenska

This is the manual you have always wanted to consult. Have a look at the table of contents to whet your appetite:

Fundraising, putting on an event, writing proposals, talking to lenders and donors, media/public relations, press release, letters to the editor, bringing television to your event, getting an interview in the media, politicking the politicians, community organizing, starting a small group, creating coalitions, educating the community, and much more.

Disability Awareness in Action Resource Kit No. 6, Disabled Women

English
Disability Awareness in Action (DAA).  1996.  Disability Awareness in Action Resource Kit No. 6, Disabled Women.

Disabled Women

Published by Disability Awareness in Action © 1996, All rights reserved
11 Belgrave Road, London SWIV IRB, United Kingdom
ISBN 1 892037 35 3

This publication is available in English, French and Spanish, in ordinary and large print, on audio-tape, in ASCII on computer disk, and in English braille

Download the "Disabled Women Kit" as a PDF file (120 KB)


 

Contents

 

Disability Awareness in Action Resource Kit No. 5, Fund-Raising

English
Disability Awareness in Action (DAA).  1996.  Disability Awareness in Action Resource Kit No. 5, Fund-Raising.

Fund-Raising

Written by Agnes Fletcher
© 1996 Disability Awareness in Action, All rights reserved
Published by
11 Belgrave Road, London SWIV IRB, United Kingdom
ISBN I 898037 20 5

DAA is funded through the generosity of the British Government,
ICCO, the Platinum Trust, Charity Projects and the Baring Foundation.

Download the "Fund-Raising Kit" as a PDF file (120 KB)


Contents

Disability Awareness in Action Resource Kit No. 3, Campaigns

English
Disability Awareness in Action (DAA).  1996.  Disability Awareness in Action Resource Kit No. 3, Campaigns.

Campaigns

Written by Agnes Fletcher
© 1996 Disability Awareness in Action, All rights reserved
Published by
11 Belgrave Road, London SWIV IRB, United Kingdom
Company Limited by Guarantee and Incorporated in England.
Registered No.2587833 Registered Charity No.1002155
ISBN 1 898037 02 7
DAA is funded through the generosity of the British and Canadian governments, ICCO, the Platinum Trust and Charity Projects.
The Independent Living Institute thanks Disability Awareness in Action for the permission to reprint this manual on its wbesite.

Kampanjen om funktionshinder

Swedish
Disability Awareness in Action (Kampanjen för medvetenhet om funktionshinder).  1996.  Kampanjen om funktionshinder.

 

In English

1. Kampanjens syfte

DAA, Disability Awareness in Action (Kampanjen för medvetenhet om funktionshinder), är en internationell upplysningskampanj riktad mot allmänheten för att främja, stödja och samordna nationella kampanjer för målen i FN:s två program United Nations Decade of Disabled Persons (De funktionshindrades årtionde, 1983-1992) och WPA, World Programme of Action Concerning Disabled Persons (Globala aktionsprogrammet för funktionshindrade).

Pages

Subscribe to Independent Living Institute RSS