Advocacy

Advocacy includes assisting individuals get around the bureaucratic run-around.

Remissvar på betänkandet Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Dr., Ratzka Adolf;.  2014.  Remissvar på betänkandet Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9).
Swedish

Independent Living Institute är remissinstans till betänkandet (SOU:2014:9).

I utredningen föreslås att nuvarande timschablon för ersättningen för personlig assistans görs om till en grundschablon per timme med i huvudsak samma innehåll som idag men med kraftigt reducerat belopp. Grundschablonen föreslås också täcka kostnader vid ordinarie assistents sjukfrånvaro som hittills bekostades av kommunerna. Utredningen föreslår också en tilläggsschablon som ska kunna beviljas assistansberättigade som har särskilt stort behov av assistans på nätter och helger och som inte fyllt 65 år.

Med lagen som verktyg - Projektansökan av Independent Living Institute (ILI)

Adolf, Dr. Ratzka.  2014.  Med lagen som verktyg - Projektansökan av Independent Living Institute (ILI).
Swedish

Sammanfattning

Förstudien Med lagen som verktyg, som finansierades av Arvsfonden, konstaterade att människor med funktionsnedsättningar och deras organisationer borde ha bättre juridisk beredskap för att kunna bemöta den diskriminering som personer med funktionsnedsättningar utsätts för.

Det planerade projektet ska vara med och förbättra funktionsnedsatta människors livsvillkor genom att motarbeta negativ särbehandling med lagen som verktyg. Projektet ska

Global Disability: Reality, Theory, Practice

Ansorge, Josef T.  2014.  Global Disability: Reality, Theory, Practice.
English
What is the relationship of global health to global disability? Medicalizing the issue of disability may occlude the social and political aspects of disability. While the history of political thought and social contract theories are embarrassing in their neglect and treatment of disability, the history of the U.S. Civil Rights struggle offers some interesting parallels.
File attachments: 

Excerpts from Preserving disability civil rights: a step-by-step guide to taking action

Disability Rights Education Defense Fund.  1992.  Excerpts from Preserving disability civil rights: a step-by-step guide to taking action.
English

På svenska

This is the manual you have always wanted to consult. Have a look at the table of contents to whet your appetite:

Fundraising, putting on an event, writing proposals, talking to lenders and donors, media/public relations, press release, letters to the editor, bringing television to your event, getting an interview in the media, politicking the politicians, community organizing, starting a small group, creating coalitions, educating the community, and much more.

Disability issues: organizing community support - Tools for Power

ILRU.  1992.  Disability issues: organizing community support - Tools for Power.
English

Advocacy
Disability issues: organizing community support

Subscribe to RSS - Advocacy