Library

Found 21 results
Filters: First Letter Of Last Name is F  [Clear All Filters]
2010
Johansson, Emma, Dr. Adolf Ratzka, Filipsson Hans.  2010.  Yttrande över ”Bortom fagert tal – Om bristande tillgänglighet som diskriminering” (Ds 2010:20). Stil, Stiftarna av Independent Living i Sverige, Independent Living Institute, Marschen för tillgänglighet. PDF icon 20101123STIL_ILI_Marschen_yttrande_bortom_fagert_tal.pdf (144.71 KB)
2006
Hellman, Finn.  2006.  "Mediebilden av funktionshinder" – ett program om fördomar, förebilder och allt vad det nu är.
Lyssna-RealAudio (32:37 minuter, 30,6 MB). Vissa får inte namnskyltar som andra, vissa får inte några direkta frågor. Hör Cecilia Blanck och Kerstin Selin berätta om hur Sveriges Television särbehandlar intellektuellt funktionshindrade. Och lyssna till Anna Bergholtz, blind journalist som öppnar ögon - i det här programmet i form av en lista på tips till icke-funktionshindrade kollegor. Missa inte heller när Elisabet Höglund bemöter kritik som riktats mot ett av hennes reportage.Reporter och producent: Finn Hellman. Medverkande: Kerstin Sellin, Cecilia Blanck. Elisabeth Höglund, Anna Bergholtz. Teknik: Wei Wei Jin. (In Swedish.)
2004
Freak Radio.  2004.  Assistansbrukares situation i Wien.
Lyssna-RealAudio (28:40 minuter, download-RealAudio, 9,46 MB). Programmet i text. Innslag av: Katharina Zabransky, Gerhard Wagner, Irmgard Kampas, Bernhard Hruska; redaktion: Gerhard Wagner. Medverkande: Bernadette Feuerstein, Martin Kopper, Gerda Ressl, Manuela Ressl, Peter Singer. Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/assistanswien-osterrike.ram, www.independentliving.org/radio/assistanswien-osterrike.rm, och www.independentliving.org/radio/assistanswien-osterrike.html
Fahanmahan, Farhad.  2004.  "Det är samma här, men det är olika" - ett program om hur det kan vara att komma till Sverige som man med funktionshinder från Mellanöstern.
Lyssna-MP3 (29:38 minuter, 27,8 MB), lyssna-RealAudio, download-RealAudio (9,8 MB). Programmet i text. Att vara invandrare och funktionshindrad beskrivs ibland som att leva med ett dubbelhandikapp. Vi frågade tre män från olika delar av mellanöstern om deras syn på hur det är att leva med funktionshinder i hemlandet och hur de upplever situationen i det svenska samhället. Deltagare:Khoudadad Bahrami, Amir Amirriazi och Attila Koüba. Intervjuer och research: Farhad Jahanmahan. 
2001
Finkelstein, Vic.  2001.  A Personal Journey Into Disability Politics.
Finkelstein reviews the development of radical British disability organizations and his own personal history and thought in their evolution. Finkelstein, a psychologist by training, was tutor in Disability Studies at the Open University and is now Visiting Senior Research Fellow in the Centre for Disability Studies, Leeds University. Finkelstein has a disability. Internet publication URLs: www.independentliving.org/docs3/finkelstein01a.html and www.independentliving.org/docs3/finkelstein01a.pdf
1999
Friborg, Charlotta.  1999.  Att bestämma över vardagen - intervju av Adolf Ratzka.
I en intervju på DN:s Ledarsida efterlyser Adolf Ratzka en handikappolitik som bygger på egenmaktsperspektivet, en politik som inte tar ifrån människor deras självrespekt. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/friborg.html (In Swedish.)
1998
Mahoney, K J, Simon-Rusinowitz L, Desmond S M, Shoop D M, Squillace M R, Fay R A.  1998.  Determining Consumers' Preferences for a Cash Option: New York Survey Findings.
The purpose of this article is to present findings from a telephone survey conducted in New York to assess consumers' preliminary interest in the cash option when compared to traditional services. Internet publication URLs: www.independentliving.org/docs4/ar498.html
PDF icon ar498.pdf (59.02 KB)
Flynn, Padraig.  1998.  An EU response to Disability in the Workplace, SIPTU, DISABILITY, EQUALITY - National Workshop on the Politics of Disability.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/flynn98.html
1994
Field, Jane.  1994.  The Fishing is Free.
Jane Field, a Canadian singer and songwriter with a disability, uses humor in her tales of disability. First recorded in 1994 on a music cassette titled, "The Fishing is Free" (available from the Next Renaissance: a catalog of disability art, culture & collectibles, 2260 Sunrise Point Rd., Las Cruces, NM 88011). Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/field1994.html
1993
Finkelstein, Vic, Morrison Elspeth.  1993.  Broken Arts And Cultural Repair: The Role Of Culture In The Empowerment Of Disabled People.
A discussion of how human beings come together in groups to confirm their identity and how disability arts and culture enable people with disabilities to find their way into mainstream culture. Morrison, former editor of Disability Arts in London magazine, is freelance writer, theatre director, and author of the Independent Theatre Council's book on Theatre Practice and Disability. Finkelstein, a psychologist by training, was tutor in Disability Studies at the Open University, now Visiting Senior Research Fellow in the Centre for Disability Studies, Leeds University. Both authors have a disability. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/finkelstein93a.html
Ferra, José.  1993.  Svårigheterna vid prissättningen av kommunala tjänster.
I: Institutet för Independent Living. 1993. "Hemtjänst i omdaning - möjligheter och decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993." Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stil1993.html#4 (In Swedish.)
1991
Fern, Robert.  1991.  Access to services and facilities in the Canadian Parks Service.
Robert Fern of The Canadian Parks Service (CPS) in his presentation at the CIB Seminar in Budapest, 1991, describes the Canadian Parks Service's implementation of accessibility measures for disabled persons in the Canadian National Parks. The CPS Strategy and Action Plan emphasizes the need for persons who have hearing, visual and mobility impairments to have equal and, where possible, integrated access to park and site themes, recreational opportunities and essential services. Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibbudapest8.html
Miles-Paul, Ottmar, Frehse Uwe.  1991.  Creating a political alliance for anti-discrimination legislation in Germany.
Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibbudapest18.html  
Fränti, Marttiina, Könkkölä Maija.  1991.  National report on Finnish access legislation.
Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibbudapest9.html
1989
Finkelstein, Vic.  1989.  You Don't Have to be a Cripple if You're Disabled, The upside-down world of racist South Africa.
Vic Finkelstein reports on his harrowing experience with South African police, not because he is black, but because he is disabled. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/finkelstein2.html
1987
Finkelstein, Vic.  1987.  Disabled People and our Culture Development.
Why is disability culture a crucial component of the disability rights movement? The question is addressed by Finkelstein, a psychologist by training, tutor in Disability Studies at the Open University and Visiting Senior Research Fellow in the Centre for Disability Studies, Leeds University. Finkelstein has a disability. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/finkelstein87a.html
1980
Frieden, Lex.  1980.  Independent Living Models.
In: Rehabilitation Literature, Special Article, July-August, 1980, Vol 41, No. 7-8, pp. 169-173. A-289. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/frieden1980.html
1975
Finkelstein, Vic.  1975.  Att förneka eller acceptera funktionshinder.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/finkelsteinsv.html (In Swedish.)
Finkelstein, Vic.  1975.  To Deny or Not to Deny Disability - What is disability?
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/finkelstein.html