Yttrande över ”Bortom fagert tal – Om bristande tillgänglighet som diskriminering” (Ds 2010:20)

Johansson, Emma, Dr. Adolf Ratzka, Filipsson Hans.  2010.  Yttrande över ”Bortom fagert tal – Om bristande tillgänglighet som diskriminering” (Ds 2010:20). Stil, Stiftarna av Independent Living i Sverige, Independent Living Institute, Marschen för tillgänglighet.

Se bifogad PDF (145 KB).

File attachments: