Library

Found 1 results
Filters: Author is Ferra, José  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
Ferra, José.  1993.  Svårigheterna vid prissättningen av kommunala tjänster.
I: Institutet för Independent Living. 1993. "Hemtjänst i omdaning - möjligheter och decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993." Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stil1993.html#4 (In Swedish.)