Human Rights

Judy Heumann has left us

Adolf, Dr. Ratzka.  2023.  Judy Heumann has left us.
English

Presenters at the Tenerife Conference on Independent Living 2004 with Judy Heumann in the first row
Presenters at the Tenerife Conference on Independent Living 2004 with Judy Heumann in the first row

Judy Heumann has left us.

The worldwide Independent Living and Disability Rights Movement has lost its most outspoken, powerful, and tireless spokesperson. Judy Heumann passed away on March 4, aged 75.

Judy Heumann har lämnat oss

Dr. Adolf Ratzka.  2023.  Judy Heumann har lämnat oss.
Swedish

Föreläsare
vid första europeiska Konferensen om Independent Living, Teneriffa 2004 med
Judy Heumann i första raden
Föreläsare vid första europeiska Konferensen om Independent Living, Teneriffa 2004 med Judy Heumann i första raden

Judy Heumann har lämnat oss.

Den världsomspännande rörelsen för Independent Living och funktionsrätt har förlorat sin mest elokventa, kraftfulla och outtröttliga talesperson. Judy Heumann avled den 4 mars, 75 år gammal.

Freedom to choose with whom, where and how you want to live – Deinstitutionalisation (DI) in Sweden

Karlsson, Riitta-Leena, Bolling Jamie.  2022.  Freedom to choose with whom, where and how you want to live – Deinstitutionalisation (DI) in Sweden.
English
In this publication, Jamie Bolling and Riitta-Leena Karlsson examine what is required to provide persons with disabilities with opportunities to live like others. The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and existing Swedish laws, not least the Social Services Act (SoL) and the Act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments (LSS), support this goal. However, as the authors note, the implementation recently has become restrained in a manner that has impaired the possibilities to do so for many.

Friheten att bestämma med vem, var och hur en vill bo – Avinstitutionalisering/Deinstitutionalization (DI) i Sverige

Karlsson, Riitta-Leena, Bolling Jamie.  2022.  Friheten att bestämma med vem, var och hur en vill bo – Avinstitutionalisering/Deinstitutionalization (DI) i Sverige. :88.
Swedish
I den här skriften redovisar Jamie Bolling och Riitta Leena Karlsson vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska få möjligheter att leva ett liv som andra. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och gällande svenska lagar, inte minst socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), ger stöd för det målet, men som de konstaterar så har tillämpningen under senare stramats åt på ett sätt som för många har försämrat förutsättningarna att kunna göra det.

Comparison between personal assistance and home care work

Mladenov, Teodor, Elder-Woodward Jim, Siilsalu Mari, Cojocariu Ines Bulic, Hadad Nadia, Angelova-Mladenova Lilia.  2022.  Comparison between personal assistance and home care work.
English

 This document was co-created in May 2022 by Teodor Mladenov (University of Dundee), Jim Elder-Woodward (Scottish Independent Living Coalition), Mari Siilsalu (Independent Living Institute), Ines Bulic Cojocariu (European Network on Independent Living), Nadia Hadad (European Network on Independent Living), and Lilia Angelova-Mladenova (European Network on Independent Living).

Ayuda para vivir antes que para morir

Dr., Ratzka Adolf;.  2022.  Ayuda para vivir antes que para morir.
Spanish

 

Sólo en Suecia, más de 16.000 personas perdieron la vida en la pandemia. Sin embargo, el suicidio asistido para personas con extensas discapacidades y enfermedades terminales es el debate actual. Llevo más de 60 años viviendo con un respirador. Amo mi vida. ¡No dejes que otras personas determinen si tu vida merece la pena ser vivida!

Lasst nicht andere darüber entscheiden, ob euer Leben lebenswert ist!

Dr., Ratzka Adolf;.  2022.  Lasst nicht andere darüber entscheiden, ob euer Leben lebenswert ist!.
German

 

In Schweden haben bisher über 16000 Menschen ihr Leben durch die Pandemie verloren. Dennoch wird hier zur Zeit die Beihilfe zum Suizid für Menschen mit umfassenden Behinderungen und unheilbaren Krankheiten debattiert.
Ich lebe seit über 60 Jahren mit einem Beatmungsgerät. Ich liebe mein Leben.
Lasst nicht andere darüber entscheiden, ob euer Leben lebenswert ist!

Help to live before help to die!

Dr., Ratzka Adolf;.  2022.  Help to live before help to die!.
English

 

In Sweden alone, over 16,000 people lost their lives in the pandemic. Yet assisted suicide for people with extensive disabilities and terminal diseases is the current debate. I've been living with a respirator for over 60 years. I love my life. Let not other people determine whether your life is worth living!

Help to live before help to die!

Björn Natthiko Lindeblad, the former business leader, Buddhist monk, author and lecturer who was diagnosed with ALS, was in the media spotlight when he chose to end his life on January 17. The debate has been about the right of persons with terminal illnesses and severe limitations to end their lives. But what right do we have to help and life-sustaining treatment to live with terminal illnesses and severe limitations?

Låt livshjälp gå före dödshjälp

Dr., Ratzka Adolf;.  2022.  Låt livshjälp gå före dödshjälp.
Swedish

 

Denna skrivelse publicerades först i  en debattartikel i Sydsvenskan.

Björn Natthiko Lindeblad, den tidigare företagsledaren, buddistmunken och föreläsaren som diagnostiserades med ALS, har fått stor uppmärksamhet efter att han valde att avsluta sitt liv.

Debatten handlar om att människor med obotliga sjukdomar och stora begränsningar ska ha rätten till att avsluta sina liv. Men en annan viktig fråga är vilken rätt man har till hjälp och livsuppehållande behandling för att kunna leva med obotliga sjukdomar och stora begränsningar.

Pages

Subscribe to RSS - Human Rights