Human Rights

Adolf Ratzka awarded ULOBAs 2017 Pride Award

English
Dr. Adolf Ratzka.  2017.  Adolf Ratzka awarded ULOBAs 2017 Pride Award.

Adolf Ratzka winner of  ULOBAs Pride Award in Oslo  2017

Adolf Ratzka wins ULOBA's 2017 Pride Award at the annual ULOBA Pride Parade in Oslo on June 17. ULOBA's general director Vibeke Maröy Melström had this to say about the jury's decision

This year’s winner of the Pride Award has been one of Europe’s leading activists in the fight for equality for disabled people for nearly five centuries.

The award winner defines Independent Living as us having the rights, choices and control over our own lives which others often take for granted.

CONFERENCE VIDEOS 24-25 NOV 2016: Strategic litigation and human rights enforcement

English
Paul Lappalainen, Erdtman, Emil.  2017.  CONFERENCE VIDEOS 24-25 NOV 2016: Strategic litigation and human rights enforcement.

On 24 and 25 November 2016, the Law as a Tool for Social Change project arranged a conference and two seminars on how civil society, through strategic litigation, can counteract discrimination against people with disabilities and contribute to case law and the changing of legal norms.

Med lagen som verktyg - Projektansökan av Independent Living Institute (ILI)

Adolf, Dr. Ratzka.  2014.  Med lagen som verktyg - Projektansökan av Independent Living Institute (ILI).
Swedish

Sammanfattning

Förstudien Med lagen som verktyg, som finansierades av Arvsfonden, konstaterade att människor med funktionsnedsättningar och deras organisationer borde ha bättre juridisk beredskap för att kunna bemöta den diskriminering som personer med funktionsnedsättningar utsätts för.

Det planerade projektet ska vara med och förbättra funktionsnedsatta människors livsvillkor genom att motarbeta negativ särbehandling med lagen som verktyg. Projektet ska

Global Disability: Reality, Theory, Practice

Ansorge, Josef T.  2014.  Global Disability: Reality, Theory, Practice.
English
What is the relationship of global health to global disability? Medicalizing the issue of disability may occlude the social and political aspects of disability. While the history of political thought and social contract theories are embarrassing in their neglect and treatment of disability, the history of the U.S. Civil Rights struggle offers some interesting parallels.
File attachments: 

Independent Living for people with disabilities: from patient to citizen to customer

English
Dr. Adolf Ratzka.  2013.  Independent Living for people with disabilities: from patient to citizen to customer.
Many countries have political priorities and policies that force persons with disabilities into dependency, particularly those who for their survival depend on the practical help from other persons in their daily lives. Direct payments for the purchase of personal assistance services not only constitute an efficient labor market policy instrument that stimulates domestic demand. Direct payments liberate us from dependency on family or residential institutions and enable us to take our rightful place as citizens in a democratic society.

"Back to Our Roots" Adolf Ratzka Plenary Presentation ENIL Strasbourg Freedom Drive September 6 2013

English
Dr., Ratzka Adolf;.  2013.  "Back to Our Roots" Adolf Ratzka Plenary Presentation ENIL Strasbourg Freedom Drive September 6 2013.

Adolf Ratzka, Independent Living Institute and Founding Chairperson of ENIL
ENIL Strasbourg Freedom Drive Plenary Presentation September 6  2013

Independent Living-rörelsen banade vägen

Swedish
Dr. Adolf Ratzka.  2012.  Independent Living-rörelsen banade vägen.
Kapitel 2 ur boken: Perspektiv på personlig assistans, Brusén Peter, Flyckt Karin (red.), Gothia Förlag 2012 Adolf Ratzka Välviljans förtryck Socialpolitiken styrs vanligtvis inte av dem vars liv den påverkar, utan av politiker och tjänstemän utifrån politiska hänsynstaganden och en nödvändigtvis begränsad kännedom om andra människors livsvillkor. Det gäller framför allt oss personer med omfattande funktionsnedsättningar som för vår överlevnad är beroende av andra människors praktiska insatser i det dagliga livet, exempelvis med uppstigning, påklädning, toalettbesök, duschning. Ju större vårt beroende är, desto självklarare tar sig omgivningen rätten att ha åsikter om vad vi behöver och desto mindre har vi som berörs att säga till om när det gäller hur vi vill leva våra liv och vilka samhällsinsatser vi behöver. Som resultat ser vi ofta lösningar och tjänster som Resultaten av lösningarna gör oss mer beroende av andra istället för oberoende.

Pages

Subscribe to RSS - Human Rights