Project reports and applications

Rapport från förstudien - Lagen som Verktyg

Berg, Susanne.  2013.  Rapport från förstudien - Lagen som Verktyg.
Swedish

Independent Living Institute lämnar här rapport från förstudien Lagen som Verktyg.Förstudien är nu genomförd och verksamhetsberättelsen nedan innehåller en redogörelser för dess aktiviteter. Resultatet av förstudien i form av kunskap om situationen kring diskriminering pga funktionshinder samt analys av denna och prioriteringar vid uppbyggnad av en tänkt verksamhet kommer att ligga som grund i en ansökan om ett 3-årigt projekt.

Lagen som verktyg Ansökan för förstudien

Independent Living Institute.  2012.  Lagen som verktyg Ansökan för förstudien.
Swedish

”Lagen som verktyg” – ansökan till förstudien inför ett tänkt 3-årsprojekt.

Förstudien ska undersöka behovet av ökad juridisk expertis på medborgarrättsfrågor hos funktionshinderrörelsen samt vilka uppgifter och resurser en sådan verksamhet bör ha.

File attachments: 
Subscribe to RSS - Project reports and applications