Rapport från förstudien - Lagen som Verktyg

Independent Living Institute lämnar här rapport från förstudien Lagen som Verktyg.Förstudien är nu genomförd och verksamhetsberättelsen nedan innehåller en redogörelser för dess aktiviteter. Resultatet av förstudien i form av kunskap om situationen kring diskriminering pga funktionshinder samt analys av denna och prioriteringar vid uppbyggnad av en tänkt verksamhet kommer att ligga som grund i en ansökan om ett 3-årigt projekt.

File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon Rapport-forstudie-AA-LSVerktyg.pdf69.19 KB