Library

Found 1 results
Filters: Author is Ericsson, Patricia  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Ericsson, Patricia, Ericsson Kent.  1995.  Att äga sin bostad.
Fyra män med begåvningshandikapp köpt sin egen bostad och där deras stöd förmedlas av personliga assistenter. (In Swedish.) Internet publication URL: www.independentliving.org/docs2/ericsson1995.html (In Swedish.)