Library

Found 1 results
Filters: Author is Friborg, Charlotta  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Friborg, Charlotta.  1999.  Att bestämma över vardagen - intervju av Adolf Ratzka.
I en intervju på DN:s Ledarsida efterlyser Adolf Ratzka en handikappolitik som bygger på egenmaktsperspektivet, en politik som inte tar ifrån människor deras självrespekt. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/friborg.html (In Swedish.)