Library

Found 2 results
Filters: Author is Bollard, Joe  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
E
Bollard, Joe.  2003.  "ENIL’s Strasbourg Freedom Drive 2003." Radioprogram.
Bollard, Joe. 2003-09. "ENIL’s Strasbourg Freedom Drive 2003." .Listen-MP3 (30:28 minuter, 28,6 MB), listen-RealAudio, download-RealAudio (4.6 MB). Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/bollard200309.mp3, www.independentliving.org/radio/bollard200309.ram, www.independentliving.org/radio/bollard200309.rm, www.independentliving.org/radio/bollard200309.pdf, www.independentliving.org/radio/bollard200309sv.html, och www.independentliving.org/radio/bollard200309.html In September 2003, ninety assistance users from ENIL, the European Independent Living Movement, converged on the European Parliament in Strasbourg to present their key demands (see http://www.enil.eu.com/sfd/8demands.htm) for the inclusion of people, who need personal assistance, in mainstream society. Joe Bollard, the producer, is from Dublin, and is blind.
I
Bollard, Joe.  2003.  Inget om oss utan oss!.
Bollard, Joe. 2003-09. "ENIL:s Strasbourg Freedom Drive 2003". Lyssna-MP3-engelska (30:28 minuter, 28,6 MB), lyssna-RealAudio-engelska, download-RealAudio-engelska (4.6 MB). Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/bollard200309.mp3, www.independentliving.org/radio/bollard200309.ram, www.independentliving.org/radio/bollard200309.rm, www.independentliving.org/radio/bollard200309.pdf, www.independentliving.org/radio/bollard200309sv.html, och www.independentliving.org/radio/bollard200309.html I september 2003 samlades nittio assistansbrukare från ENIL, det europeiska nätverket för Independent Living, i Strasbourg och marscherade till Europaparlamentets byggnad för att presentera sina viktigaste krav (se http://www.enil.eu.com/sfd/8demands.htm) för att personer som behöver personlig assistans ska kunna delta på lika villkor i samhället. Producent är den synskadade Joe Bollard från Dublin. Original titel "Nothing about us without us!" Översättning av Eva Linderoth.