Library

Found 1 results
Filters: First Letter Of Title is M and Author is Guttmann, Eva Janzon  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
Guttmann, Eva Janzon.  1998.  Minister som värnar.
Sociala skyddsnät och omsorg om alla grupper i samhället. Så vill vi gärna tro att det är i Sverige. Men för många människor med funktionshinder ser verkligheten annorlunda ut. (In Swedish.) Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ejg1998.html