Library

Found 5 results
Filters: First Letter Of Title is F and Author is Dr. Adolf Ratzka  [Clear All Filters]
2008
Dr. Adolf Ratzka.  2008.  Från patient till kund - anförande vid konferensen Fritt val av hjälpmedel Stockholm 30 maj 2008.
Internet publikation URL: www.independentliving.org/ratzkafrittval (In Swedish.)
2003
Dr. Adolf Ratzka.  2003.  From patient to customer: Direct payments for assistive technology for disabled people’s self-determination.
The author, AT user and activist in the Independent Living movement, claiming that direct payments for AT result in better quality and cost-efficiency than services in kind, suggests a pilot project to test the hypothesis. Plenary paper presented at the 7th European Conference for the Advancement of Assistive Technology, "Shaping the Future", Dublin, Ireland, August 31st – 3rd September 2003. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/ratzka200308b.html.
Dr. Adolf Ratzka.  2003.  Funktionshindrade protesterar, Dagens Nyheter 2003-06-15 (PDF, 357 KB).
Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/dn20030615.pdf (PDF, 357 KB). (In Swedish.)
1998
Dr. Adolf Ratzka.  1998.  Försök med kontantstöd för Personlig Assistans i Slovakien.
I 1997 vann Institutet för Independent Living ett kontrakt för projekt i Slovakiska Republiken inom EU:s PHARE- program för personlig assistans i brukarregi med kontantstöd och för uppbyggnaden av ett integrerat allmänt taxisystem, som tar alla kunder oavsett om de har rörelsehinder och använder rullstol eller ej, med subventioner för kunder med funktionshinder. Artikeln diskuterar de möjligheter och hinder som brukarinitierade och brukarstyrda lösningar möter i post-kommunistiska samhällen. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/slovakiasv.html (In Swedish.)
1986
Dr. Adolf Ratzka, Elmén Bengt.  1986.  Från redaktionen -"Stiletten" nr. 5/86, november 1986.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ar198611.html (In Swedish.)