Library

Found 2 results
Filters: Author is Whiteneck, Gale G  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
Mattson Prince, Jane, Manley Scott M, Whiteneck Gale G.  1995.  Self-Managed Versus Agency-Provided Personal Assistance Care for Individuals With High Level Tetraplegia.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/smap95.html  
Mattson Prince, Jane, Manley M, Whiteneck Gale G.  1995.  Självstyrd gentemot förmedlad personlig assistans för individer med högt sittande tetraplegi.
Forskningssammandrag: Att, inom en begränsad befolkningsgrupp som består av människor med omfattande funktionsnedsättningar fastställa huruvida å ena sidan användandet av förmedlad vårdpersonal och å andra sidan personligt anställda, tränade, och betalda assistenter korrelerar med upplevelsen av förbättrad livskvalité och hälsotillstånd samt lägre kostnader. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/smap95sv.html (In Swedish)