Library

Found 1 results
Filters: Author is Manley, M  [Clear All Filters]
1995
Mattson Prince, Jane, Manley M, Whiteneck Gale G.  1995.  Självstyrd gentemot förmedlad personlig assistans för individer med högt sittande tetraplegi.
Forskningssammandrag: Att, inom en begränsad befolkningsgrupp som består av människor med omfattande funktionsnedsättningar fastställa huruvida å ena sidan användandet av förmedlad vårdpersonal och å andra sidan personligt anställda, tränade, och betalda assistenter korrelerar med upplevelsen av förbättrad livskvalité och hälsotillstånd samt lägre kostnader. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/smap95sv.html (In Swedish)