Library

Found 2 results
Filters: Author is Bollard, Joe  [Clear All Filters]
2003
Bollard, Joe.  2003.  "ENIL’s Strasbourg Freedom Drive 2003." Radioprogram.
Bollard, Joe. 2003-09. "ENIL’s Strasbourg Freedom Drive 2003." .Listen-MP3 (30:28 minuter, 28,6 MB), listen-RealAudio, download-RealAudio (4.6 MB). Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/bollard200309.mp3, www.independentliving.org/radio/bollard200309.ram, www.independentliving.org/radio/bollard200309.rm, www.independentliving.org/radio/bollard200309.pdf, www.independentliving.org/radio/bollard200309sv.html, och www.independentliving.org/radio/bollard200309.html In September 2003, ninety assistance users from ENIL, the European Independent Living Movement, converged on the European Parliament in Strasbourg to present their key demands (see http://www.enil.eu.com/sfd/8demands.htm) for the inclusion of people, who need personal assistance, in mainstream society. Joe Bollard, the producer, is from Dublin, and is blind.
Bollard, Joe.  2003.  Inget om oss utan oss!.
Bollard, Joe. 2003-09. "ENIL:s Strasbourg Freedom Drive 2003". Lyssna-MP3-engelska (30:28 minuter, 28,6 MB), lyssna-RealAudio-engelska, download-RealAudio-engelska (4.6 MB). Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/bollard200309.mp3, www.independentliving.org/radio/bollard200309.ram, www.independentliving.org/radio/bollard200309.rm, www.independentliving.org/radio/bollard200309.pdf, www.independentliving.org/radio/bollard200309sv.html, och www.independentliving.org/radio/bollard200309.html I september 2003 samlades nittio assistansbrukare från ENIL, det europeiska nätverket för Independent Living, i Strasbourg och marscherade till Europaparlamentets byggnad för att presentera sina viktigaste krav (se http://www.enil.eu.com/sfd/8demands.htm) för att personer som behöver personlig assistans ska kunna delta på lika villkor i samhället. Producent är den synskadade Joe Bollard från Dublin. Original titel "Nothing about us without us!" Översättning av Eva Linderoth.