Library

Found 14 results
Filters: Author is Ratzka Adolf; Dr.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Dr., Ratzka Adolf;.  2015.  "Låt hjälpmedelsanvändare själva avgöra sitt eget bästa".
Sjukvård. Många köper sina hjälpmedel själva utanför landstingens system. Har man råd får man större utbud, bättre kvalitet och bemötande. Genom att skapa en ny modell för detta, hämtad från assistansersättningen skulle hjälpmedelsanvändarna få större självbestämmande och högre livskvalitet, oavsett storlek på plånboken.
Dr., Ratzka Adolf;.  2004.  Modelo para una Política Nacional de Asistencia Personal. PDF icon POLÍTICA NACIONAL DE ASISTENCIA PERSONAL.pdf (228.9 KB)
Dr., Ratzka Adolf;.  2003.  Vad är Independent Living - en personlig definition.
Dr., Ratzka Adolf;.  2014.  Remissvar på betänkandet Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9). PDF icon Remissvar på betänkandet Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)  (20.62 KB)
Dr., Ratzka Adolf;.  2022.  Ayuda para vivir antes que para morir.
Dr., Ratzka Adolf;.  2003.  What is Independent Living - A Personal Definition.
Dr., Ratzka Adolf;.  1992.  What is your personal definition of Independent Living?
Dr., Ratzka Adolf;.  2022.  Lasst nicht andere darüber entscheiden, ob euer Leben lebenswert ist!.
Dr., Ratzka Adolf;.  2017.  Self-determination for Persons with Extensive Disabilities through Direct Payments for Personal Assistance.
Originally written in English, translated into French and published as " L’autodétermination des personnes très dépendantes grâce au choix politique d’attribuer les financements de l’assistance personnelle directement aux personnes concernées" in Vie Sociale 2017/1 (n° 17) Vivre chez soi soutenu par des aides humaines See the French article here: http://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2017-1-page-119.html 
Dr., Ratzka Adolf;.  2013.  "Back to Our Roots" Adolf Ratzka Plenary Presentation ENIL Strasbourg Freedom Drive September 6 2013.
Dr., Ratzka Adolf;.  2022.  Help to live before help to die!.
Dr., Ratzka Adolf;.  2015.  What role can Independent Living play in a country in economic crisis?
Dr., Ratzka Adolf;.  2013.  Selbstbestimmung und Atemhilfen Adolf Ratzka Münchner ausserklinischer Intensiv Kongress 8-9 November 2013.
Dr., Ratzka Adolf;.  2022.  Låt livshjälp gå före dödshjälp.