Independent Living Empowers People with Disabilities

English
Dr. Adolf Ratzka.  2005.  Independent Living Empowers People with Disabilities.

En français

 

Independent Living Empowers People With Disabilities

See also: Sarbib, Jean-Louis. 2005-07. ”Development OUTREACH, July 2005.”

 

Independent Living is a philosophy, a way of looking at disability and society, and a worldwide movement of disabled people who work for self-determination, self-respect and equal opportunities.

Independent Living émancipe les personnes en situation de handicap

Swedish
Dr. Adolf Ratzka.  2005.  Independent Living émancipe les personnes en situation de handicap.
In English

Independent Living Empowers People With Disabilities

Par Adolf D. Ratzka
Traduit de l’anglais par Mireille Maller

 

Independent Living (IL) est une réelle philosophie, une façon particulière d’aborder le handicap et la société, et un mouvement international de personnes handicapées oeuvrant pour l’autodétermination, la dignité et l’égalité des chances.

Een model voor een nationale politiek inzake persoonlijke assistentie."

Dutch
Dr. Adolf Ratzka.  2004.  Een model voor een nationale politiek inzake persoonlijke assistentie.".
Het beleid dat hier wordt voorgesteld is anders, omdat het werd uitgeschreven door mensen die zelf dagelijks op assistentie van andere mensen zijn aangewezen. Het Europees Centrum voor Excellentie in Persoonlijke Assistentie, ECEPA (www.ECEPA.org), bestaat uit acht partnerorganisaties in acht Europese landen die worden bestuurd door personen met een handicap en gespecialiseerd zijn in de belangenverdediging en adviesverlening inzake persoonlijke assistentie voor personen met een ernstige handicap. Door gebruik te maken van onze persoonlijke ervaringsdeskundigheid en van de ervaring die reeds werd opgedaan met het beleid inzake persoonlijke assistentie konden wij een lijst vaststellen van de essentiële kenmerken waaraan zodanig beleid moet voldoen om zelfbeschikking en volwaardig burgerschap voor personen met ernstige handicaps te bevorderen.

Richtlinien für eine beispielhafte nationale Gesetzgebung für persönliche Assistenz

German
Dr. Adolf Ratzka.  2004.  Richtlinien für eine beispielhafte nationale Gesetzgebung für persönliche Assistenz.
Der hier vorgeschlagene Ansatz geht andere Wege, weil er von Personen erarbeitet wurde, die selber im täglichen Leben auf die Unterstützung anderer angewiesen sind. Im Europäischen Kompetenzzentrum für Persönliche Assistenz, ECEPA (www.ecepa.org), sind acht Partnerorganisationen (1) aus acht europäischen Ländern zusammen geschlossen. Diese Organisationen werden von Menschen mit Behinderungen geführt und sind darauf spezialisiert, Assistenzdienstleistungen für Menschen mit erheblichen Behinderungen durchzusetzen und anzubieten.

Model National Personal Assistance Policy

English
Dr. Adolf Ratzka.  2004.  Model National Personal Assistance Policy.
Using our combined personal experience with personal assistance policies a list of features was compiled for a policy that is to promote self-determination and full citizenship for persons with extensive disabilities. The suggested policy is designed to:
  • establish the right to direct payments of assistance services for as many assistance users as possible,
  • enable as many assistance users as possible to exercise the degree of control over their services which they prefer at any given situation in their lives

Independent Living for people with disabilities: from patient to citizen and customer

English
Dr. Adolf Ratzka.  2007.  Independent Living for people with disabilities: from patient to citizen and customer.
Keynote at the conference in Barcelona 22 October 2007 organized by the Catalan Party Convergéncia i Unió in commemoration of the 25th anniversary of The Spanish Law for Persons with Disabilities of 1982

Keynote at the conference in Barcelona 22 October 2007 organized by the Catalan Party Convergéncia i Unió in commemoration of the 25th anniversary of The Spanish Law for Persons with Disabilities of 1982

by Dr. Adolf Ratzka

Från patient till kund - anförande vid konferensen Fritt val av hjälpmedel Stockholm 30 maj 2008

English
Dr. Adolf Ratzka.  2008.  Från patient till kund - anförande vid konferensen Fritt val av hjälpmedel Stockholm 30 maj 2008.

 fil dr Adolf Ratzka, Independent Living Institute

Tack för det här tillfället att berätta hur jag upplever hjälpmedelsförsörjningen och hur jag tror att verklig valfrihet kan åstadkommas.


Pages

Subscribe to Independent Living Institute RSS