Med lagen som verktyg

Med lagen som verktyg är dels en förening som driver diskrimineringsärenden för sina medlemmar (hemsida:mlsv.se) och dels ett arvsfondsprojekt (2016-19) som arbetar strategiskt med information, utbildning och rådgivning om diskriminering pga funktionsnedsättning. På lagensomverktyg.se kan du följa projektet och uppbyggandet av en informationsbank för detta rättsområde.

Vad betyder diskriminering?

Vad är egentligen diskriminering? På projektsidan lagensomverktyg.se finns nu en snabbintroduktion.

Kungliga slottet i Gamla stan i Stockholm

Erdtman, Emil.  2016.  Kungliga slottet i Gamla stan i Stockholm.
Swedish

Nyligen inföll Sveriges nationaldag och många besökte det Kungliga slottet i Gamla stan i Stockholm, kanske vår allra främsta nationalklenod. Men är alla välkomna?

Förutom svenska medborgare fylls slottet dagligen av tusentals turister som här får en bild av Sverige och då även hur pass tillgängliga landets byggnader är. Kanske får utländska gäster själva uppleva att de inte kan ta sig fram på slottet. För hur tillgängligt är egentligen Kungliga slottet?

Diskriminerar Kungliga slottet människor med funktionsnedsättningar?

Kungliga slottet i Stockholm brister i tillgänglighet trots lagstiftning som klassar brist på tillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättningar

Den nya föreningen Med lagen som verktyg planerar en stämningsansökan mot Kungliga slottet.

Project funding granted "Using the law" (Med lagen som verktyg)

The Swedish Inheritance Fund approved funding for the three year project  "Using the law"  (Med lagen som verktyg) at it's October 2015 board meeting. Co-applicants are Handikappförbunden HSOApply Human RightsDHRSTIL, och Personskadeförbundet RTP.

ILI har fått stöd för projektet Med lagen som Verktyg

Arvsfonden beviljade på oktobersammanträdet  2015,  ILI stöd med 1 596 000 kronor för projektet Med lagen som Verktyg. Behovet av projektet bygger på en förstudie som stiftelsen tidigare beviljats stöd för. Förstudien visade bl.a. att flera funktionshinderorganisationer saknar den juridiska kompetens som krävs för att kunna hjälpa sina medlemmar med allmänna råd och tips i de fall de utsatts för diskriminering.

Med lagen som verktyg - Projektansökan av Independent Living Institute (ILI)

Dr. Adolf Ratzka.  2014.  Med lagen som verktyg - Projektansökan av Independent Living Institute (ILI).
Swedish

Sammanfattning

Förstudien Med lagen som verktyg, som finansierades av Arvsfonden, konstaterade att människor med funktionsnedsättningar och deras organisationer borde ha bättre juridisk beredskap för att kunna bemöta den diskriminering som personer med funktionsnedsättningar utsätts för.

Det planerade projektet ska vara med och förbättra funktionsnedsatta människors livsvillkor genom att motarbeta negativ särbehandling med lagen som verktyg. Projektet ska

Subscribe to RSS - Med lagen som verktyg