Library

Found 1 results
Filters: First Letter Of Last Name is K and Author is Könkkölä, Maija  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
K
Könkkölä, Maija.  1994.  Ett problem eller en utmaning? Att anpassa offentliga byggnader för rörelsehindrade
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/konkkola94.html (In Swedish.)