Library

Found 2 results
Filters: First Letter Of Title is P and Author is Könkkölä, Kalle  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
K
Könkkölä, Kalle.  1998.  Presentation at the Seminar on Human Rights for Persons with Disabilities from a North and South Perspective Stockholm, Sweden 23 August, 1998.
Kalle Könkkölä discusses the organization's perspective on human rights. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/stlm19980823b.html
Könkkölä, Kalle.  1998.  Presentation vid Seminarium om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning ur ett nord- och sydperspektiv Stockholm, Sverige 23 augusti 1998.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/stlm19980823bsv.html (In Swedish.)