Library

Found 2 results
Filters: Author is Wilner, MaryAnn  [Clear All Filters]
1998
Wilner, MaryAnn, Wyatt Ann.  1998.  Independence Care System: Managed Care for People with Disabilities.
Målet för Independence Care System är att underlätta för folk med funktionsnedsättning att bo kvar i sina hem, eller åtminstone i en så fri miljö som möjligt, genom att integrera primära, akuta, hem- och samhällsbaserade vårdtjänster på ett utförligt och flexibelt sätt. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/ar3982b.html (In Swedish.)
Wilner, MaryAnn, Wyatt Ann.  1998.  Independence Care System: Managed Care for People with Disabilities.
The goal of Independence Care System is to enable people with disabilities to remain at home or in the least restrictive setting possible by integrating the full range of primary care, acute care, and home and community-based services in a comprehensive, flexible manner. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/ar3982.html