Library

Found 2 results
Filters: Author is Rehabilitation Services Administration (RSA)  [Clear All Filters]
1998
Rehabilitation Services Administration (RSA).  1998.  Resolution om Personlig assistans.
Antagen av deltagarna på International Personal Assistance Services Symposium, sponsrat av World Institute on Disability. Symposiet ägde rum i Oakland, Kalifornien, den 29 september till den 1 oktober 1991. Artikeln är tidigare publicerad i American Rehabilitation Volym 24, nummer 4, Vintern 1998 Personal Assistance Services del 2 av 2. American Rehabilitaion är Rehabilitation Services Administrations (RSA) officiella publikation. Adress: 330 C Street S.W Washington D.C. 20202-2531. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/rsa1998sv.html (In Swedish.)
Rehabilitation Services Administration (RSA).  1998.  Resolutions on Personal Assistance Services.
Passed by Participants of the International Personal Assistance Services Symposium Sponsored by the World Institute on Disability, Convened September 29 to October 1, 1991, Oakland, California. Published in: American Rehabilitation, Volume 24, Number 4, Winter 1998, Personal Assistance Services, Part 2 of 2. American Rehabilitation is the official publication of the Rehabilitation Services Administration (RSA) 330 C Street S.W. Washington D.C. 20202-2531. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/rsa1998.html