Library

Found 4 results
Filters: Author is Könkkölä, Kalle  [Clear All Filters]
1998
Könkkölä, Kalle.  1998.  Presentation at the Seminar on Human Rights for Persons with Disabilities from a North and South Perspective Stockholm, Sweden 23 August, 1998.
Kalle Könkkölä discusses the organization's perspective on human rights. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/stlm19980823b.html
Könkkölä, Kalle.  1998.  Presentation vid Seminarium om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning ur ett nord- och sydperspektiv Stockholm, Sverige 23 augusti 1998.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/stlm19980823bsv.html (In Swedish.)